Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Match-Up Hypothesis Revisited: A Social Psychological Perspective

International Journal of Communication, ss.278-300, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MARKA TOPLULUKLARININ TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA NOSTALJİK İMAJ TÜKETİMİNİN ROLÜ: VOLKSWAGEN BEETLE TÜRKİYE KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, cilt.6, ss.43-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RASYONEL FAYDANIN SAĞLADIĞI DUYGUSAL TATMİN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, cilt.12, ss.914-939, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rasyonel Faydanın Sağladığı Duygusal Tatmin

Selçuk İletişim, cilt.12, ss.914-939, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (EWOM) KANALI OLARAK YOUTUBE VLOGGERLARIN SATIN ALMA NİYETİ OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.231-254, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (Ewom) Kanalı Olarak Youtube Vloggerların Satın Alma Niyeti Oluşumundaki Rolü

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.231-254, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sanal Marka Topluluklarının Marka Sadakati Üzerindeki Rolü

Yıldız Sosyal Bilimler Dergisi (YSBED), cilt.2, ss.95-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAZCI VE FAYDACI YAKLAŞIMIN MARKA BAĞI OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Öneri Dergisi, cilt.13, ss.16-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hazcı ve Faydacı Yaklaşımın Marka Bağı Oluşumundaki Rolü

Öneri Dergisi, cilt.13, ss.16-34, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketicinin Demografik Özellikleri Bağlamında Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Tutumundaki Rolü

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, ss.177-203, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜKETİMİN PARANORMALİ: GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM VEPARANORMAL İNANÇ İLİŞKİSİ

Öneri Dergisi, cilt.13, ss.167-186, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tüketimin Paranormali: Gösterişçi Tüketim ve Paranormal İnanç İlişkisi

Öneri Dergisi, cilt.13, ss.167-186, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gösterişsiz Tüketim Kavramı Bağlamında Tüketici Algısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları, cilt.4, ss.1-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parodi Kullanımının Marka İmajına Etkisi

Öneri Dergisi, cilt.12, ss.321-338, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Impact of utalitarian and hedonic attidues on the dimension of brand trust

Galatasaray İletişim, ss.151-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of utalitarian and hedonic attidues on the dimension of brand trus

Galatasaray İletişim Dergisi, ss.151-168, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duyusal Markalamanın Marka Sadakati Üzerindeki Rolü

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.91-111, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marka Farkındalığında Maskot Kullanımının Etkileri

Journal of Life Economics, cilt.2, ss.87-113, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kategori Genişlemesinin Marka Sadakatindeki Rolünün İncelenmesi

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları, cilt.8, ss.9-37, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Managing Marketing Communications Strategically in a Developing Country

The Business Review, cilt.13, ss.214-220, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğrudan Pazarlama Reklamlarının Etkisi

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,, ss.9-26, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Kimliğin Marka Yaratma Sürecindeki İşlevi

Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi, cilt.29, ss.231-234, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Synergistic Interaction Between Point of Purchase Communications and Public Relation

The Business Review, cilt.11, ss.273-278, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Değeri Yaratmada Reklam ile Halkla İlişkiler Arasındaki Etkileşim

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.181-199, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Post Modern Reklamların Etkisi

Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.13, ss.341-349, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam Aracı Olarak Kadın

Kadın Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.88-93, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmeler Açısından Uluslar arası İletişim

Yeni Düşünceler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,, cilt.1, ss.9-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kullanılan Teknikler Açısından İnternet Reklamları

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,, cilt.3, ss.159-167, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Value and Public Relations

Corporate Communications, cilt.3, ss.202-208, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Reklam İletişimi Yönünden Tüketici Karar Verme Süreci

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-15, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Uzmanlık Alanı Olarak Lobicilik

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, cilt.3, ss.349-364, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Negatif Politik Reklamların Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.321-338, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Satın Alma Reklamlarının Etkisi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi., cilt.1, ss.87-106, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal İletişim Sürecinde Reklamın ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu

Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.173-192, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Halkla İlişkilerin Bütünleşik Pazarlama İletişim Sürecinde Değerlendirilme Sorunu

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.25-52, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Halkla İlişkilerde Hedef Kitleye Ulaşma Yöntemleri

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.709-724, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürünün Yaşam Eğrisinde Halkla İlişkiler Amaçları ve Stratejileri

Pazarlama Dünyası,, cilt.15, ss.32-36, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sponsorluğun Kurumsal ve Pazarlama Halkla İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri,, cilt.3, ss.143-147, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarlama Halkla İlişkileri Yeterli Düzeyde Kavranabildi mi

Pazarlama Dünyası, cilt.14, ss.34-38, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka İmajı Oluşturmada Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi

Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.363-367, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halkla İlişkilerin Pazarlama Literatüründe Yeniden Ele Alınması Gerekmiyor mu

Pazarlama Dünyası, cilt.13, ss.13-27, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halkla İlişkilerin İşletmelerin Kriz Dönemlerindeki Rolü ve Önemi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri, cilt.2, ss.251-254, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklamların Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri, cilt.1, ss.123-125, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hedonizm Bağlamında Teknolojik ÜrünlerinYarattığı Duygusal Tatmin

4. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi(UBAK), Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

Değişen Güzellik Kavramının Reklamlara Yansıması

International Management and Social Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2018, ss.22-31

Using of homosexual Image in Ads: Canada and Turkey Samples

14th International Symposium Communication in The Millennium, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Integrated Marketing Communications Practices in Turkish Companies

13th World Business Congress, Maastricht, Hollanda, 14 - 18 Temmuz 2004, cilt.1, ss.72-77

Kitap & Kitap Bölümleri

MARKA YÖNETİMİ

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

POSTMODERN İLETİŞİM ARACI OLARAK YENİ MEDYA

DIJITAL EVRENIN YENI İLETIŞIM KODLARI, Sevda Deneçli, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-24, 2020

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Use of Transmedia Storytelling Within the Context of Postmodern Advertisement

Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, Yılmaz Recep, Erdem M. Nur, Resuloğlu Filiz., Editör, IGI GLOBAL, Hersey, ss.350-372, 2018

Marka Yönetimi (Güncellenmiş 3. Baskı)

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Halkla İlişkiler Disiplinini Tanımlamak

Halkla İlişkiler Uygulaması, Seda Mengü Çakar , Editör, Nobel, Ankara, ss.1-23, 2016

Marka Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

İletişim Temelli Marka Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010