Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Roma Hukukunda Korkutma (Metus)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.97-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arkaik ve Klasik Dönem Roma Ailesinde Çocuk ve Yeni Doğan Bebeğin Terk Edilmesi Meselesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmalaroı Dergisi, cilt.23, ss.295-359, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda Hısımlık

MÜHF Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.21, ss.167-204, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda Yardım Nafakası Yükümlülüğü

MÜHF-HAD, cilt.19, ss.277-290, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda Nişanlanma Sponsalia

Belgin Erdoğmuş'a Armağan, cilt.1, ss.113-133, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Roma Hukukunda Kadının Cezai Sorumluluğu

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi/Köksal Bayraktar'a Armağan, cilt.1, ss.773-783, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Actio Rerum Amotarum

MÜHF-HAD, cilt.16, ss.195-215, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda Kullanma Hakkı

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.219-244, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Concubinatus

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.15-37, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romalılarda Avukatlık ve Avukatlık Ücret

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.207-217, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Actio Vi Bonorum Raptorum İle Actio Quod Metus Causa Arasındakiİlişki

Kemal Oğuzman'a Armağan Galatasaray Hukuk Fakültesi, cilt.1, ss.125-129, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Hukukunda Hakimin Uyuşmazlığı Dava Konusunu Kendisine Mal Etmesi Si Iudex Litem Suam Fecit

Nuri Çelik'e Armağan MÜHF, cilt.1, ss.840-854, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XII Levha Kanunu

Argumentum, cilt.3, ss.609-616, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Roma Hukukunda Vekaletsiz İş Görme Negotiorum Gestio

Argumentum, cilt.1, ss.168-172, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Roma Hukukunda Kira Akdinde Locatio Conductio Rei Kiracının Sorumluluğu ve Türk Borçlar Hukukuna Yansıması

Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk 2.Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri