Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İdare Hukukunda Mücbir Sebep: Covid-19, Mücbir Sebep ve Bireyin Sorumluluğu Üçlemesi

Danıştay Dergisi, vol.152, pp.189-233, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Danıştay Gerçekten 150 Yaşında mı? 84 Sayılı Kanun’un Geçici Maddesinin Anlam ve Kapsamı Üzerine Bir İnceleme

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2020, no.2, pp.965-985, 2021 (Other Refereed National Journals)

İdarelerarası Ecrimisil Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştay Kararlarının Düşündürdükleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.2, pp.900-922, 2021 (Other Refereed National Journals)

Orman Alanlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Konusunda Turizmi Teşvik Kanunu'nda Öngörülen Değişiklikler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.2, pp.1232-1259, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İyi İdare İlkesi ve İdarenin Sükutu: Sorunlu Bir İlişki

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.953-975, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yazılı Anayasalar ve İdari Devlet: İdare Hukukunun Anayasal Karakteri Üzerine

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.481-493, 2019 (Other Refereed National Journals)

İngiliz Hukukunda Haklı Beklenti Doktrini

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2019, no.1, pp.163-197, 2019 (Other Refereed National Journals)

Şartlı Feragate İlişkin Danıştay Kararının Düşündürdükleri

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2018, no.2, pp.267-284, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yargı Kararları Işığında Çevre Etki Değerlendirmesi ve İngiltere Örneği

12.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017

Books & Book Chapters

İdareler Arası Acele Mal Devri

in: Prof. Dr. Metin Günday Armağanı C.II, Burak Öztürk, Çiğdem Sever, Ilgın Özkaya Özlüer, Editor, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.1277-1290, 2020