Genel Bilgiler

Biyografi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Bir süre ekonomi gazeteciliği yaptıktan sonra 1995 yılında City University of New York, A.B.D.'nde doktora çalışmasını "Amerikan Sanayi Üretiminde Ortak İş Çevrimler ve Ortak Trendler" üzerine teziyle tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde göreve başladı ve halen bu görevi devam ettirmektedir.

 

Temel çalışma alanı Makro Ekonomi ve Ekonometrik Modeller olup İş Çevrimleri ve Kalkınma ve Emek Piyasaları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı
İktisat Politikası Anabilim Dalı