Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE INNOVATION PERSPECTIVE OF EMPLOYEES IN A PRIVATE HOSPITAL

International Journal of Health Management and Tourism, vol.6, no.3, pp.579-593, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medical Tourism and Healthcare Institutions: Content Analysis of Corporate Videos

6th International Conference on Medical Informatics Telemedicine, Berlin, Germany, 5 - 06 July 2018, vol.9, pp.75

Türkiye’deki Üç Özel Sağlık Grubunun Twitter Hesabı İçerik Analizi

Ulusal Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci Kongresi, Turkey, 20 - 22 April 2018

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde Bilgi güvenliği Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Bilimleri Eğitim – Araştırma Ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, Turkey, 7 - 08 December 2017

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ PERSPEKTİFİNDE SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM – ARAŞTIRMA ve UYGULAMALARINDA GÜNCEL YÖNELİMLER KONGRESİ, Sözlü Sunum, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2017

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Veren Kurumların Web Sitelerinin Sağlık Turizmi Kapsamında İncelenmesi

SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM – ARAŞTIRMA ve UYGULAMALARINDA GÜNCEL YÖNELİMLER KONGRESİ, Turkey, 7 - 08 December 2017

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Perspektifinden Kişisel Sağlık Verilerinin Değerlendirilmesi

Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi, Şişli Hamidiye Etfal EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, Sözlü Sunum, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 2017

Information security and patient privacy in the perspective of computer engineering students

15th International Conference on Informatics, management and Technology in Healthcare, 7 - 09 July 2017

A Study About Medication Disposal in Households

International Natural and Health Science, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017

Health informatics in health management education

3rd International Congress on Healthcare Management, 12 - 15 December 2012