Education Information

Education Information

  • 2009 - 2013 Doctorate

    Marmara University, Turkey

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    Hastanelerin bilgi teknolojileri/sistemleri yeniliklerine hazır bulunuşluğuna etki eden faktörlerin yönetici bakış açısı ile değerlendirilmesi

    Marmara Üniversitesi