Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Pathology, Turkey

 • 1995 - 2001 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons, Turkey

 • 1992 - 1994 Associate Degree

  Marmara University, Vocational School Of Health Services, Medical Services And Techniques Department, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Doksorubisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom modelinde apelinin podositler üzerine etkisi: Işık ve Elektron mikroskobu çalışması

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Deneysel glomerülonefrit modelinde FK506 etkisinin immünohistokimya yöntemiyle araştırılması

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histokimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced Bulgarian