Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015