Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Halic University, Academy Of Nursery, Department Of Nursıng, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  POSTMENOPOZ DÖNEMDEKİ KADINLARDA SAĞLIK İNANÇ MODELİ TEMELLİ KISA GÖRÜŞMELERİN OSTEOPOROZDAN KORUNMA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

  Halic University, Instıtute Of Health Scıences