Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

 • 2006 - 2008 Post Graduate

  Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

 • 2002 - 2005 Post Graduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, İnsan Kaynakları Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Under Graduate

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Kültür pazarlaması: İstanbul'daki kültür miraslarının algılanan hizmet kalitesinin, destinasyon imaj türlerine etkisi üzerine bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü