Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 1st International Conference on Scoliosis Management

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Nöroplastisiteye Multidisipliner Bakış

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 1st International Congress on Physiotechnotherapy - ICPTT

  Çalışma Grubu

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2017 Sağlık Bilimleri Eğitim, Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability - EACD 2012

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1