Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The awareness of experience innovation and an application in private hospitals

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.65, sa.10, ss.1108-1111, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Y KUŞAĞI AKADEMİSYENLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA HASTANELERDE ETKİLİ LİDERLİĞİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.35, sa.0, ss.171-184, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Sinizm ile Problem Çözme Becerisi İlişkisi: Özel Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Journal of Business Management and Economic Research, cilt.4, sa.6, ss.428-441, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

X ve Y Kuşağı Sağlık Çalışanlarının İyilik/Prososyal Davranış Bakış Açıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yönetim Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.59-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Sağlık Örgütü’nün Twitter’daki COVID19 Paylaşımlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital yakalı sağlık çalışanlarının iş yaşamından beklentileri üzerine nitel bir araştırma

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.209-216, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Sermaye ve Örgüt Kültürü Arasındaki ilişki: Özel, Kamu ve Vakıf Hastanesi Karşılaştırması

Uluslarası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.155-173, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçsel Pazarlamanın Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.22-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Zelanda’xxda Covid 19’a Bakış Açısı

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, cilt.4, sa.2, ss.98-106, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: VAKIFÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.98-126, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Hastaların Yaşlı Dostu Hastanelerden Beklentileri Üzerine İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde Nitel Bir Araştırma

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.144-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Çalışan Kadın ve Erkek Yöneticilerin Birbirlerine Bakış Açısı Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.208-219, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Qualitative Study at Içerenkoy Bayındır Hospital on the Expectations of Elderly Patients from Age-friendly Hospitals

Journal of Management, Economic and Marketing Research, cilt.3, sa.5, ss.144-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A QUALITATIVE RESEARCH ON GREEN HOSPITAL AWARENESS OF GREEN HOSPITAL MANAGERS

NTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH , sa.40, ss.2135-2144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HASTANE YÖNETİCİLERİNİN YEŞİL HASTANE FARKINDALIĞI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, cilt.6, sa.40, ss.2135-2144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y kuşağı Orta Düzey Hastane Yöneticilerinin Üst Yöneticilerinden Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Sağlık Akademisyenleri Dergisi,, cilt.5, sa.4, ss.154-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A qualıtatıve research on the expectatıons of generatıon Y

Health Care Academician Journal, cilt.5, sa.2, ss.154-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Research On The Expectations Of Generation Y Patient Admissions Offıcers: A study On Two Public Hospitals

Health Care Academician Journal, cilt.4, sa.3, ss.164-180, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Research On The Human Resources Perception Of The Hospital Staff

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.145-154, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anger Management Styles and an Application on Operating Room Nurses

International Journalof Commerce and Finance, cilt.2, sa.2, ss.27-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Organizational Ethic Codes About Perceptions of Guilt and Shame

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.213-221, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi iibf dergisi, cilt.3, sa.1, ss.163-170, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Assessment of Viewpoint to Core Competence Understanding of Successful Companies in Developing Countries The Case Study in Turkey

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, sa.6, ss.25-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Assessment of Viewpoint to Core Competence Understanding of Successful Companies in Developing Countries The Case Study of Turkey

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, sa.6, ss.25-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Bornout and Organizatinal Comminent among Health Sector Staff in Turkey

journal of global stratejic management, cilt.4, sa.2, ss.137-149, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of the Relationship Between the Negotiation Skills and Personality Traits of Employees A Research in Insurance and Logistics Sectors

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,, cilt.3, sa.5, ss.101-122, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdari Görevi Bulunan Hekimlerin Sağlık Yönetimine Bakış Açıları.

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü , cilt.2, sa.5, ss.40-45, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Anket Çalışmalarına Katılmama Nedenleri ve Öneriler.

Hastane Yönetimi Dergisi, cilt.6, sa.5, ss.6-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Analysis of Internal External Locus Control Among Hospital Personel in Turkey and its Managerial Implications on Health Sector

Humanity Social Science Journal, , cilt.2, sa.20, ss.63-74, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Karşılaştırma ve Öğrenilmiş Güçlülük İlişkisinin Yönetsel Etkileri Hastane Yöneticileri ve Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.57, ss.55-56, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurum İmaj Analizi ve Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.11, ss.267-282, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme

Modern Hastane Yönetimi, cilt.7, sa.1, ss.1-5, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jargon ve Sahte Jargon

Hospital News Dergisi, , cilt.5, sa.5, ss.62-63, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiyatlandırma Sorunu Üzerine

Hospital News Dergisi, cilt.4, sa.19, ss.4-5, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Toplumunda Değişen Yönetim Anlayışı ve Bu Açıdan Hastane Yönetimi

Modern Hastane Yönetimi, cilt.3, sa.5, ss.9-12, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Güvenin Önemi ve Ülkemizdeki Durumuna İlişkin Görüşler

Medikal Trend, cilt.3, sa.3, ss.54-55, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Toplumunda Değişen Yönetim Anlayışı ve Bu Açıdan Hastane Yönetimi

Modern Hastane Yönetimi Dergisi, cilt.4, sa.5, ss.9-11, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Yönetimi Sorunu ve İzleme Değerlendirme Üzerine

Medikal Trend, cilt.2, sa.5, ss.40-42, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İçsel Pazarlamanın Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi

10. Uluslarası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2019

İŞ YERİNDE MİZAHLA SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA: BİR ÖZEL HASTANESİ ÖRNEĞİ

10. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2019

Örgütsel Güvenin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi , İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019, ss.215-225

ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN Y KUŞAĞI HASTANEYÖNETİCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Aralık 2018, ss.16-29

Marketing Communication Strategies Based on Smart Phones in Medical Tourism

International West Asia Congress Of Tourism Research-IWACT’17. Abstracts Book, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.245-246

Marketing Communication Strategies Based on Smart Phones in Medical Tourism” Abstracts Book

International West Asia Congress Of TourismResearch-IWACT’17, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.245-246

Availability and Importance of Wearable Technologies for Mobile Health Applications in the Scope of Health Tourism

ICTTR, 3rd International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, The Proceedings Abstracts of ICTTR, Editors, ROMA, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.67-75

Availability and Importance of Wearable Technologies for Mobile

3rdInternational Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, Rome, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.67-75

Hekim Performansını Etkileyen Olumlu ve Olumsuz Unsurlar Üzerine Nitel Bir Araştırma

11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hastane Güvenliği Kongresi , Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.38-39

Çocuk Cerrahisinde Aile Odaklı yaklaşımın Önemi

34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2016

Çocuk Cerrahisinde Aile Odaklı yaklaşımın Önemi. 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016, ss.63-64

That Designate Future Organizational Structures A Comparative Analysis Among MBA Student In Two Different Countries

International Journal of Arts and Sciences, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Mayıs 2014, ss.336-348

Helping Behaviour Tendency in Businesses and The Analysis Of Factors That Effect The Helping Behaviour of Ones Who Work in Executive Positions

The International Journal of Arts and Sciences, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Mayıs 2014, ss.245-255

Components that Designate Future Organizational Structures A Comparative Analysis Among MBA Students in Two Different Countries

International Journal of Arts and Sciences, boston, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mayıs - 03 Haziran 2010, cilt.3

Yenilik Yönetiminde Stratejinin Rolü ve Önemi

Uluslararası Davraz Kongresi , Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1847-1852

Kurumsal Etkililiği Belirleyen Örgüt İçi Faktörlerin Analizi Sağlık Sektörü Uygulaması

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı , İzmir, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2009, ss.220-230

Yenilik Yönetiminde Stratejinin Rolü ve Önemi

Uluslararası Davranış Kongresi, Türkiye, 24 Eylül - 27 Mayıs 2009, ss.211-212

Analysis of the Relationship Between Change Perception and Demographic Factors A Research in Turkish Hospital Sector

9th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations, 21 Haziran 2009 - 24 Haziran 2016, cilt.9, ss.75-88

Liderlikte Etkileme Yönetimi ve Kamu Özel Hastane Karşılaştırması

VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi , Muğla, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.25-35

Liderlikte Etkileme Yönetimi ve Kamu Özel Hastane Karşılaştırması

IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.196-198

Özel Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

İstanbul daki Özel Hastanelerin Web Siteleri Yoluyla Misyon İletişimi Gerçekleştirme Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

4.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2001, ss.265-270

Sağlık Hizmetlerinde Güvenin Önemi ve Ülkemizdeki Duruma İlişkin Görüşler

3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu , Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2000, ss.77-87