Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AN OVERVIEW OF CUBA’ S BIOTECHNOLOGY INDU STRY IN THE CONTEXT OF PRO - SOCIETY INNOVATION APPROACH .

International Journal of Advanced Research, vol.6, no.10, pp.1057-1062, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ELECTRONIC COMMERCE IN THE WORLD AND IN TURKEY A OF THE ONLINE SHOPPING SITES IN TURKEY

Social Sciences and Humanities Journal (SSHJ), vol.1, no.3, pp.39-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

GLOBAL COAL TRADE and TURKEY s COAL PRODUCTION CONSUMPTION

Business Sciences and Management Journal (BSMJ), vol.11, no.2, pp.2-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Elektronic Commerce in the World and in Turkey: A Survey of the Online Shopping Sites in Turkey

Social Sciences and Humanities Journal (SSHJ), vol.1, pp.39-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNŞAAT SANAYİİ VE KONUT PİYASASI GENEL GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER

Şehir ve Toplum, vol.1, no.1, pp.83-94, 2014 (National Non-Refereed Journal)

ULUSAL YENİLİK STRATEJİSİ VE GİRİŞİMLERDE YENİLİKÇİLİK

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.15-33, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE NİN ENDÜSTRİYEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE İNOVASYON FAALİYETİ

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi,, no.1, pp.1-16, 2011 (Other Refereed National Journals)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN SANAYİLEŞME SÜREÇLERİNDETEKNOLOJİK ÖĞRENME DENEYİMLERİ GÜNEY KORE ÖRNEĞİ VE ÇİN İN YETİŞME ÇABALARI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.28, pp.91-109, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Beceri Yanlı Teknolojik Değişme Yaklaşımı ve Geligmiş Ulkelerde İşgücü Talebi

Üniversite ve Toplum, vol.8, no.3, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Temel Göstergeler Işığında Teknolojik Küreselleşmede Öne Çıkan Eğilimler

Üniversite ve Toplum, vol.8, no.1, pp.1-5, 2008 (National Non-Refereed Journal)

SSCB SONRASI ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ NDE ENDÜSTRİYEL PERFORMANS VE İNOVASYON POLİTİKALARI

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.23, no.2, pp.117-132, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOCIAL ECONOMY ENTERPRISES IN CONTEXT OF “SUSTAINABLE ANDINCLUSIVE DEVELOPMENT PARADIGM”: EU SAMPLE(

II. International Rating Academy Congress on HOPE, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.117-130

SOLIDARITY ECONOMY ECONOMIC COLLECTIVISM AND SELF MANAGEMENT THE KIBBUTZ EXPERIENCE

12th International Conference of ASECU, Eskişehir, Turkey, 29 - 30 September 2016, pp.29-35

DİNAMİK GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞI ONLINE ORTAMDA KULLANICILARIN YENİLİKLEREBAKIŞ AÇILARI İLE İLGİLİUYGULAMA

4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi ve KÕrgÕzistan-Türkiye ManasÜniversitesi iúbirli÷inde, Manisa, 2-4 MayÕs., Manisa, Turkey, 2 - 04 May 2012

Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerinin Finansmanı

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012

Books & Book Chapters

“AFFORDABLE HOUSING” APPROACH AND ECONOMICPOLICIES

in: ADMINISTRATIVEANDECONOMICS SCIENCESTheory, Current Researches and New Trends, Yüksel Akay UNVAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.91-110, 2020

Büyüme, İstihdam, Dış Ticaret Bağlamında Covid-19 Pandemisinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları Ekonomi Politikaları ve Destekler

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt 2, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.285-300, 2020

Ecological Innovation by Sustainable Development and Industrialization Policy: Example of EU and Turkey

in: Recent Developments in Social SciencesBusiness Administration and Finance, Icbay Mehmet Ali, Arslan Hasan, Yılmaz Rasim, Editor, IASSR, pp.249-260, 2017