Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Politikası (Dr), Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Teorisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerde teknolojik gelişme ve devletin rolü: Yeni sanayileşen ülkeler deneyimi ve Türkiye örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Küreselleşme ve Asya krizi: Krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi (Yl) (Tezli)