Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1979 - 1984
  Doktora

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 1974 - 1978
  Lisans

  İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1984
  Doktora

  Muhasebe denetiminde parasal birim örneklemesi yöntemi ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü