Education Information

Education Information

 • 1979 - 1984 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

 • 1974 - 1978 Undergraduate

  İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, Turkey

Dissertations

 • 1984 Doctorate

  Muhasebe denetiminde parasal birim örneklemesi yöntemi ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü