Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Tasavvuf (Dr), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Tasavvuf (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Antropoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Abdullah Ensârî Herevî'nin tasavvuf tarihindeki yeri ve Sad Meydân'ı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Safi'nin Kenz-i İhlas'ının tahkik ve tahlili

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Yl) (Tezli)