Learning Knowledge


Doctorate
2016 - 2021
Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Oftextile Engineering, Turkey

Postgraduate
2010 - 2012
Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Tekstil Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
2005 - 2009
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Postgraduate, Elektro çekim yöntemiyle elektromanyetik kalkanlama özelliğine sahip nanolif üretimi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Eğitimi (Yl) (Tezli), 2012

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2015 - Continues
Marmara University, Faculty Of Technology, Textile Engineering

Research Assistant
2009 - 2015
Marmara University, Faculty Of Technical Education, Textile Education

Supported Projects

 1. Demirel Gültekin N., Usta İ., Yalçın B., Project Supported by Higher Education Institutions, GRAFEN OKSİT İLE KAPLANAN TEKSTİL YÜZEYLERİNİN ÇEVRE DOSTU İNDİRGENMESİ, FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE İNCELENMESİ, 2018 - 2020
 2. Demirel Gültekin N., Gültekin B. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, KARBON ESASLI NANOMALZEMELER KULLANILARAK BASKI YÖNTEMİYLE POLYESTER KUMAŞLARA ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA ÖZELLİĞİNİN KAZANDIRILMASI, 2016 - 2017
 3. Usta İ., Demirel Gültekin N., Project Supported by Higher Education Institutions, Elektro Çekim Yöntemiyle Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğine Sahip Nano Lif Üretim, 2011 - 2012

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Green Reduction of Graphene Oxide Coated Polyamide Fabric Using Carob Extract
  Gültekin N., USTA İ., YALÇIN B.
  AATCC JOURNAL OF RESEARCH, vol.7, no.6, pp.33-40, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 2. Evaluation of the Electromagnetic Shielding Effectiveness of Carbon-Based Screen Printed Polyester Fabrics
  Gültekin B. C. , Demirel Gültekin N., Atak O., Şimşek R.
  FIBERS AND POLYMERS, vol.19, pp.313-320, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 3. The effect of multiwalled carbon nanotube (MWCNT) ratio on electrical properties and electromagnetic shielding effectiveness of PA 6/MWCNT-coated cotton fabrics
  Demirel Gültekin N., Usta İ.
  JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, vol.105, pp.770-778, 2014 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Investigation of Thermal and Electrical Conductivity Properties of Carbon Black Coated Cotton Fabrics
  Demirel Gültekin N., Usta İ.
  MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.27, pp.91-94, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 2. The Effect of Functionalized Multi walled Carbon Nanotubes MWCNTs on Properties of Polyester Fabric Dyed with MWCNTs
  DEMİREL GÜLTEKİN N., GÜLTEKİN B. C.
  MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.27, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Grafen Oksit Kaplanmış Poliamid Kumaşın Karanfil Ekstraktı ile Çevre Dostu İndirgenmesi
  Demirel Gültekin N., Usta İ., Yalçın B., Gültekin B. C.
  32. Uluslararası katılımlı Ulusal kimya Kongresi (Online), İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2020, pp.55
 2. Green Reduction of Graphene Oxide Coated Polyamide Fabric Using Rosehip Extract
  DEMİREL GÜLTEKİN N., USTA İ., YALÇIN B.
  3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Turkey, 19 March 2020
 3. GREEN REDUCTION OF GRAPHENE OXIDE COATED POLYAMIDE FABRIC USING CAROB EXTRACT
  Demirel Gültekin N., Usta İ., Yalçın B.
  2nd International Congress of Innovative Textiles, ICONTEX2019, Tekirdağ, Turkey, 17 - 18 April 2019, pp.419-426
 4. The Investigation Of Heating Effect Of Reduced Graphene Oxide Coated Nonwoven Fabric
  DEMİREL GÜLTEKİN N., USTA İ.
  8TH INTERNATIONAL ISTANBUL TEXTILE CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018
 5. Electrically Conductive Nonwoven Fabric Coated With Reduced Graphene Oxide
  DEMİREL GÜLTEKİN N., Özturan Ö., USTA İ.
  COVITEX 2017, Faisalabad, Pakistan, 27 - 28 March 2017
 6. ROSELLE Hibiscus Sabdariffa BİTKİSİ EKSTRAKTI İLE BOYANMIŞ PAMUK KUMAŞIN IŞIK HASLIĞI ÖZELLİĞİNE C VİTAMİNİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  DEMİREL GÜLTEKİN N., AKKAYA M., DURNA M., GÜLTEKİN B. C. , AKALIN M.
  7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2016
 7. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF LAUNDERING PROCESS ON ELECTROMAGNETIC SHIELDING EFFECTIVENESS OF SCREEN PRINTED CARBON NANOMATERIALS ON POLYESTER FABRIC
  DEMİREL GÜLTEKİN N., GÜLTEKİN B. C. , USTA İ.
  1st International Printing Technologies Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015
 8. Evaluating the Electromagnetic Shielding Effectiveness of Screen Printed Carbon Nanomaterials on Polyester Fabric
  DEMİREL GÜLTEKİN N., ŞİMŞEK R., GÜLTEKİN B. C. , USTA İ.
  NANOTR-11, Ankara, Turkey, 22 - 25 June 2015
 9. Functionalization of Polyester Knitted Fabrics By Dyeing with Multi Walled Carbon Nanotubes
  DEMİREL GÜLTEKİN N., GÜLTEKİN B. C. , BEYİT A., USTA İ.
  1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, 15 - 19 May 2015
 10. FARKLI STABİLİZASYON KOŞULLARININ PAN Poliakrilonitril ESASLI KARBON NANOLİF OLUŞUMUNA ETKİSİ
  DEMİREL GÜLTEKİN N., UÇAR N., YAVUZ N., ÖNEN H. A. , KARACAN İ.
  1. ULUSAL KARBON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2015
 11. Farklı Koagülasyon Koşullarının Grafen Esaslı Kontinü Lif Üretilebilirliğine Etkisi
  DEMİREL GÜLTEKİN N., UÇAR N., ÖNEN H. A. , YAVUZ N.
  1. ULUSAL KARBON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2015
 12. THE EFFECT OF SEPIOLITE CLAY ON THE PROPERTIES OF POLYACRYLONITRILE COMPOSITE NANOFIBERS
  Gultekin N., Uçar N.
  6th NANOCON International Conference, Brno, Czech Republic, 5 - 07 November 2014, pp.363-367
 13. Investigation of Thermal Properties of Polyacrylonitrile PAN Nanofibers Containing Zeolite Nanoparticles
  DEMİREL GÜLTEKİN N., UÇAR N.
  6th INTERNATIONAL İSTANBUL TEXTILE CONFERENCE ON FUTURE TECHNICAL TEXTILES, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2014
 14. Investigation of Clothing Comfort Properties of PANI/CB/Polyester Composite Fabrics
  YILDIZ Z., DEMİREL GÜLTEKİN N., USTA İ., KURTULUŞ A. B.
  14th AUTEX World Textile Conference, 26 - 28 May 2014
 15. Electrical Properties of Polyaniline/Carbon Black Deposited Polyester Fabrics
  USTA İ., ÖNEN H. A. , DEMİREL GÜLTEKİN N., YILDIZ Z., ATAK O.
  XIIIth International Izmir Textile and Apparel Symposium 2014 (IITAS), Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2014
 16. An investigation of electromagnetic shielding and mechanical properties of conductive fiber reinforced composites
  SANCAK E., YILDIZ Z., YÜKSEK M., DEMİREL N., KOÇAK E. D.
  Internatıonal Conference Exhıbıtıon On Advanced And Nanomaterıals, Quebec, Canada, 12 August - 14 December 2013
 17. Electromagnetic shielding and mechanical properties of knitted fabric reinforced composites
  SANCAK E., AKALIN M., YÜKSEK M., DEMİREL N., USTA İ., İŞGÖREN E.
  Internatıonal Conference Exhıbıtıon On Advanced And Nanomaterıals, Quebec, Canada, 12 - 14 August 2013
 18. An Investigation Electromagnetic Shielding and Mechanical Properties of Conductive Fiber Reinforced Composites
  Sancak E., Yıldız Z., Yüksek M., Demirel Gültekin N., Koçak E. D.
  International Conference & Exhibition on Advanced and Nanomaterials, Quebec, Canada, 12 - 14 August 2013, pp.0-5
 19. ELECTROMAGNETIC SHIELDING EFFECTIVENESS OF MWCNT POLYESTER RESIN COMPOSITES IN X BAND
  DEMİREL GÜLTEKİN N., USTA İ., SANCAK E.
  INTERNATIONAL İSTANBUL TEXTILE CONGRESS 2013, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2013
 20. Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness of MWCNT Polyester Resin Composites
  DEMİREL GÜLTEKİN N., USTA İ., SANCAK E.
  Conference on Value Addition and Innovation in Textile, Faisalabad, Pakistan, 18 - 19 March 2013
 21. Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness of Carbon Black Polyester Resin Composites
  DEMİREL GÜLTEKİN N., USTA İ., SANCAK E.
  Conference on Value Addition and Innovation in Textile, Faisalabad, Pakistan, 18 - 19 March 2013

Research Areas

Textile Engineering and Technology, Textile Materials, Textile Chemistry, Yarn Technology (Spinning, weaving, knitting), Cloth Technology, Technical Textiles