Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AS A RESTRUCTURING ESTABLISHMENT ARRANGEMENT OF A BANKRUPTCY, AN APPLICATION ON A PRODUCTION COMPANY

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.3, pp.501-517, 2020 (National Refreed University Journal)

COVİD-19 SALGININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ

Ida Academia , vol.3, no.2, pp.110-132, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Usage of Derivatives as a Hedging Instrument for Export Companies

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, no.62, pp.11-22, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Yaratıcı Muhasebe Mi? Aldatıcı Muhasebe Mi?

TIDE Academia Research, vol.1, pp.55-76, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Kurumsal Yönetimin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanabilirliği

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yönetim, vol.24, pp.144-163, 2013 (International Refereed University Journal)

Will Better Information Be A Solution To Better Management And More Transparency For Investors A Look At ISO 15944

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.12, pp.183-208, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güvenilir Finansal Raporlama Açısından Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinin XBRL Önemi ve Dünya Ülkelerindeki Uygulaması

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-19, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yaratıcı Muhasebe Hileli Finansal Raporlama mıdır

Mali Çözüm, pp.81-109, 2009 (Other Refereed National Journals)

XI 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Kapsamında Maddi Varlıklar

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.6, pp.1-33, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finansal Araçlar ve Özkaynaklar (Yerel Finansal Raporlama Çerçevesine Göre)

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı Uygulama Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 24 - 25 February 2017, pp.159-177

Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Kurumsal Yönetim Alanına Getirdiği Bazı Düzenlemelere Bir Bakış

TİDE Akademik Forum, Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler, İstanbul, Turkey, 16 May 2012, pp.108-129

Internal Auditor Perceptions Of Fraud Related Activities In Turkish Firms

European Accounting Association, 34th Annual Congress., ROMA, Italy, 20 - 22 April 2011

Üniversitelerde Denetim Üzerine Akademik Programların Uluslararası Standartlarda Geliştirilmesi ve Bir Pilot Uygulama Örneği

TİDE Akademik Forum, İç Denetim Mesleğinin Akademik Gelişiminde İş Dünyasının Beklentileri, Üniversitelerimizin İhtiyaçları, İstanbul, Turkey, 13 May 2010, pp.229-254

Books & Book Chapters

Covid 19 Sürecinin "Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler" Sektöründeki İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

in: Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Prof.Dr. Nalan Akdoğan,Prof.Dr. Deniz Umut Doğan,Dr. Öğr.Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.704-733, 2021

Geçiş Hükümleri

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert,Prof.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları, İstanbul, pp.287-292, 2018

Dipnotlar

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert,Prof.Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları, İstanbul, pp.279-286, 2018

Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

in: İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Prof.Dr. Nuran Cömert,Prof Dr. Çağla Ersen Cömert, Editor, İSMMMO Yayınları, İstanbul, pp.91-110, 2018

Hesapverebilirlik (ACCOUNTABILITY) AA100 Güvence Standartları Serileri

in: Finansal Olmayan Verilerin Raporlanması, Prof.Dr. Yakup Selvi, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.1-41, 2017

A Critical Analysis of The Effects of Measurements on International Company Scandals: The Fraud Act

in: Emerging Fraud Fraud Cases from Emerging Economies, Kıymet Çalıyurt,Samuel O. Idowu, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.43-63, 2012

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009