Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Florıd Cemento Osseous Dysplasıa And Dentıgerous Cyst In A Patıent Wıth Apert Syndrome: A Case Report.

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Nisan - 28 Mayıs 2019