Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, İlahiyat (Yl), Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Şâfiî mezhebinin teşekkül süreci

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Şevkânî'nin fıkıh tarihi anlayışı ve mezheblere bakışı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat (Yl)