Education Information

Education Information

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Law, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Law, Private Law, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Borçlunun üçüncü şahıslardaki mal, hak ve alacaklarının haczi

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 1999 Postgraduate

  Medeni Usul Hukukunda delil tesbiti

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate French