Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Muhammed bin Ahmed in Ebu n Nasayih i

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.38, pp.193-212, 2011 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Mecazların Ölümünü Yaşıyoruz

Karabatak, no.52, pp.28-39, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Joannes Lippa: Türkçe Hayvan Masalları

”, Ottomans - Crimea - Jochids Studies in Honour of Mária Ivanics, pp.181-197, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

er Rusâfî Ma rûf 1912 1913 Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye Def u l Hucne fi rtidâhi l Lukne Çev Musa Yıldız

Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, pp.301-307, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prof Dr György HAZAI 1932 Nisan 30 2016 Ocak 7

TÜBA Günce, pp.112-113, 2016 (Other Refereed National Journals)

Moğolca LIG Eki ve Bu Ekin Kökeni Üzerine

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.25, pp.263-272, 2015 (Non-Refreed Journal)

Liv aş yemek üzerine

Türk Dili Dil ve Edebiyat dergisi, vol.108, pp.48-53, 2015 (Other Refereed National Journals)

Oszman peldabeszedek Osmanlı atasözleri

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.22, pp.165-193, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nevâyî nin Divanları Dışındaki Şiirleri Üzerine

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.22, pp.29-66, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaçalİn Mustafa S Divanü Lugati t Türk Üzerine Birkaç Söz

Türk Dili, pp.536-549, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hüseyinoğlu Hasan’ın Dört Dilli Sözlüğü: Şâmilü’l-Luğa

Türk Dilleri Araştırmaları, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yunus Emre [1240-1320]'nin Dilinden Birkaç Örnek II

Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına Uluslararası Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 July 2021

Yunus Emre'nin [1241320] Dilinden Birkaç Örnek

Yunus Emre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 05 June 2021

A Discovery about Islamic-Cultural Elements on The Book of Dedem Korkut and a New Oghuzname

The First International Conference on Turkmen National Studies, 21 - 22 April 2017

Anlamak, Anşatmak, Anlaşmak

İstanbul Teknik Üniversitesi 2017 Türk Dili Yılı Etkinlik Programı, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 14 April 2017

Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznamesi

Korkut Ata’dan Günümüze Âşıklık Geleneği. Bakı Devlet Üniversitesi, Baku, Azerbaijan, 28 February 2017

Dede Korkut Hikâyelerindeki Fikrî Zemin

Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi Sempozyumu. İstanbul Aydın Üniversitesi, Turkey, 23 - 24 February 2017

Dîvânu Lugâti’xxt-Türk Kâşgarlı Mahmud, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dîvânu Lugâti’xxt-Türk Kâşgarlı Mahmud” Paneli, Turkey, 17 February 2017

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni Konuşması

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış ve Ödül Töreni, 06 January 2017

Dede Korkut Kitabı

Dede Korkut Oğuznamelerinin Araştırılmasının 200. Yıllık Tarihi ile İlgili Uluslararası Kolokyum, Baku, Azerbaijan, 30 - 31 January 2015

Books & Book Chapters

Kadı Burhaneddin [1345-1398] Divan’ında Tekrarlanan Metinler

in: Esengü Bitig Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı, KARAAYAK Tümer, UZUNKAYA, Uğur, Editor, Kesit, İstanbul, pp.405-458, 2021

Mehmed Şevket Eygi

in: Mehmed Şevket Eygi - İstanbul Beyefendisi Müslüman Bir Münevverin Portresi, Kollektif, Editor, Zeytinburnu Bel.Kültür Yay., İstanbul, pp.177-180, 2021

Takdim

in: Kadı Burhaneddin Divan, , Editor, Türk Dil Kurumu, pp.6-8, 2020

Takdim

in: Atebetü’l-Hakâyık., , Editor, Türk Dil Kurumu, pp.7-16, 2020

Kutadğu Bilig Metin

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2019

Dil Yazıları

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2018

ZEMAHŞERÎ: Mukaddimetü’l-Edeb -Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü-: Hazırlayan: N. N. POPPE

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 976., Ankara, 2017

KÜRKÇÜOĞLU, Kemâl Edîb: İslâm Tarihi

Büyüyenay Yayınları: 224. Tarih: 4, İstanbul, 2017

HÜDÂYÎ SALÂ MUSLISI Dîvân

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 1196., 2016

Kutadğu Bilig

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2015

Seb'a-yi Seyyâr adı üzerinde birkaç söz

in: Emir Nizamu d din Ali Şer Nevayi Hamse Törtünçi Dastan Seb a yi Seyyare Yedi Gezegen Giriş Metin, , Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.8-10, 2015

Mukaddimetü’l-Edeb -Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009

Ahi Divan

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Vankulu

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, pp., 2012

SÖZLÜK

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2009

DÎVÂNÜ LUGATİ t TÜRK

islam Ansiklopedisi, pp., 1994