Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Unconditional Basic Income in the Framework of the Fourth Industrial Revolution: An Assessment for Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.3, pp.903-924, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Syrian Refugees in Turkey and Integration Problem Ahead

JOURNAL OF INTERNATIONAL MIGRATION AND INTEGRATION, vol.20, no.3, pp.925-940, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Education and Health Externalities of Syrian Refugees in Turkey: Threats and Opportunities

La Revista Información Comercial Española, pp.29-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Energy Efficiency and Policy Mix in the European Countries

European Journal of Sustainable Development Research, vol.1, pp.53-62, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye de Rüzgâr Çiftliklerinden Elektrik Üretilmesiyle Sağlanacak Çevresel ve Ekonomik Kazançlar

Akdeniz İİBF Dergisi, vol.12, no.23, pp.158-192, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beşeri Gelişme Perspektifinden Türkiye de Kamu Eğitim ve Sağlık Harcamaları

İktisat Dergisi, no.513, pp.13-28, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Krizini Nasıl Aşabilir

Toprak İşveren, no.82, pp.6-16, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Mali Krizlerde Vergi Politikası 1989 Sonrası Türkiye Değerlendirmesi

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.79-100, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Mali Kriz Riskini Azaltabilecek Vergi Politikaları

Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, no.27, pp.259-279, 2007 (Other Refereed National Journals)

Mali İstikrarın Kamusal Niteliği ve Mali Piyasa Başarısızlıkları

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.45-72, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

How Effective Is the Tobin Tax in Coping with Financial Volatility

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.107-128, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Kolektif Varlıklar Finansman Problemleri ve Düzeltici Vergileme Temelli Çözüm Yolları

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.269-295, 2006 (Other Refereed National Journals)

Mali Kriz Riski Bağlamında Tobin Vergisi ve Türkiye de Uygulanabilir Bir Versiyonu

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.297-319, 2005 (Other Refereed National Journals)

Eğitimin Yol Açtığı Pozitif Dışsallıklar ve İktisadi Kalkınma Üzerindeki Etkile

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.27-57, 2004 (Other Refereed National Journals)

What Feeds Global Terror and What May Eradicate It in the Long Term

International Scientific Journal of Methods and Models of Complexity, vol.7, no.1, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

11 Eylül ve Dengeli Küreselleşme

Foreign Policy, vol.19, pp.17-41, 2002 (Other Refereed National Journals)

The Role of the State in National Technological Capability Building

Review of Asian and Pacific Studies, no.22, pp.17-41, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Emergence of South Korea As a Major Automobile Producer and the Role of the Korean State in its Development

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Özel Sayı: Prof. Dr. Adnan Tezel’e Armağan, vol.15, no.1, pp.173-198, 2000 (Other Refereed National Journals)

Devletlerin Kalkınmacı Kapasiteleri Kuramsal Bir Yaklaşım

İktisat Dergisi, no.404, pp.21-39, 2000 (Other Refereed National Journals)

The Turkish and South Korean Automobile Industries and the Role of the State in their Development

ODTÜ Gelişme Dergisi, vol.25, no.1, pp.25-73, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strong State and Late Industialization The Korean Case

. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Özel Sayı: Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’na Armağan, vol.14, no.1, pp.177-192, 1998 (Other Refereed National Journals)

Dış Ticaret ve Kalkınma Sorunu

İktisat, no.332, pp.3-9, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dördüncü Sanayi Devrimi Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Tehditler

2nd International Symposium on Economics, Politics and Administration ISEPA’ 18, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.1-10

Creating Comparative Advantages: The South Korean Experience

8th Current Debates in Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.101-108

Social and Economic Effects of the Brazilian Conditional CashTransfer Program: Bolsa Família

8. International Congress on Current Debates in Social Sciences CUDES 2018, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.149-155

Right Capital Management Techniques for the Countries under Stress

9. International Conference of Political Economy, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.287-294

Universal Basic Income in the Coming Fourth Industrial Revolution Era: Evaluation of Some Preliminary Experiments

9. International Conference of Political Economy, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.287-294

Crowding-in Effect of Public Expenditures: The Case of the Turkish Defense Industry

33. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018

Dördüncü Sanayi Devrimi Sürecinde Türkiye

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.1

The Potential and Prospectsof Driverless Autonomous Vehicles in the Fourth Industrial Revolution Era: The Case of Turkey

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017

Dördüncü Sanayi Devrimi: Türkiye Böyle Bir Dönüşüme Hazır mı?

EUREFE’17, Aydın, Turkey, 27 - 29 July 2017, vol.1, pp.413-414

Syrian Refugees in Turkey and Integration Problem Ahead

8.ICOPEC International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017 Sustainable Development

Kamu Maliyesi Kitaplarında Gölgede Kalan Kilit Konu: Sosyal Yarar

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.97

The Fourth Industrial Revolution and its Implications for Tax Systems

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017, vol.1, pp.136

Türkiye’de Enerji Verimiliği

Ilgaz Enerji Çalıştayı: Sürdürülebilir Anadolu, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2017

Education and Health Externalities of Syrian Refugees in Turkey: Threats and Opportunities

Euro-Mediterranean Migration Congress, Madrid, Spain, 26 - 28 April 2017 Sustainable Development

Güney Kore’nin İktisadi Gelişmesinde Devletin Rolü

Güney Kore’nin İktisadi Gelişmesinde Devletin Rolü, İstanbul, Turkey, 21 March 2017

Social Expenditures in Turkey Compare to European Union Countries An Evaluation

7. International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, and Development, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

Türkiye için Bir Yeşil Sanayi Politikası Önerisi

7. International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.67-79

Political Economy of Japanese Foreign Investment in the East and South East Asia in 1990s

7. International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, and Development, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

Energy Efficiency and Policy Mix in the European Countries

International Conference On Sustainable Development, Belgrade, Serbia And Montenegro, 12 - 15 November 2015 Sustainable Development

Economic Potential of Energy Efficient Retrofitting in the Residential Buildings The Case of Istanbul

International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 12 - 15 November 2015, pp.22

Almanya Deneyimi Işığında Kore Birliğinin Yeniden Sağlanmasının Olası Ekonomik Sonuçları

II. Kore Yarımadası Barış ve Birleşme Semineri, Martı İstanbul Otel, Taksim / İstanbul, July 29, İstanbul, Turkey, 29 July 2015, pp.49-70

The Comeback of Industrial Policies

Smart Economic Planning and Industrial Policy Conference, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2015

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Karşısında Vergi Mahremiyeti Zırhı

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongres, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013

Alternatif Bir Sağlık Politikası Bileşeni Olarak Organik Tarım ve Bölgesel Kalkınma

26. Türkiye Maliye Sempozyumu “Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları. 2 -7 Mayıs / Şanlıurfa, Turkey, 2 - 07 May 2011

The Human Way of Overcoming Economic Crises: Active Employment Policy

International Conference of Political Economy: Adam Smith Today, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 October 2009 Sustainable Development

Küresel Kriz ve Krizlerin Aşılabilmesinde Sosyal Diyaloğun Önemi

Ekonomik Krizin Gölgesinde İş Yaşamında Sosyal Diyalog, İstanbul, Turkey, 27 November 2008 Sustainable Development

Exchange Rate Dynamics and Equilibrium: An Econometric Analysis for the Turkish Lira

European Association for Evolutionary Political Economy Conference on Developing Economies Multiple Trajectories, Multiple Developments, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2006

Beşeri Sermayenin İktisadi Kalkınmadaki Merkezi Rolü: Güney Kore Deneyiminden Türkiye İçin Dersler

Türk Sosyal Bilimler Derneği 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2003

Sustainable Developmental State and its Components

Revisiting the Asian State, International Workshop, Leiden, Netherlands, 28 - 30 June 2002

Kamusal Niteliği Bağlamında Türkiye ve Güney Kore’de Eğitimin Finansmanı

Türkiye’de 1980 Sonrası Mali Politikalar: XVI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 31 May 2001

Developmental States and Industrialisation: An Evaluation of Indian and Turkish Experiences

V. ERC/METU International Conference in Economics, Ankara, Turkey, 10 - 13 September 2001

Books & Book Chapters

Economic Potentials of Energy- Efficient Residential Building Envelope Retrofitting in Turkey

in: Architecture and Design: Breakthroughs in Research and Practice, Mehdi Khosrow-Pour, Information Resources Management Association, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, PA, pp.728-755, 2018

Enhanced Keynesian Economics for Overcoming Financial Crises

in: Global Economy, Economic Crises, and Recessions, S. Mavroudeas, A. Soydan, T. Altun, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.131-148, 2018

A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey

in: Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes), Mehdi Khosrow-Pour, Steve Clarke, Murray E. Jennex, Annie Becker, Ari-Veikko Anttiroiko, Editor, IGI Global, Hershey, pp.46-80, 2017 Sustainable Development

Key Topic that Remains in the Shadow in the Public Finance Books:Collective Benefit

in: Contemporary Studies in Social, Economic Financial Analysis, Sadullah Çelik, Osman Küçükahmetoğlu, Julia Dobreva, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.19-43, 2017

The Fourth Industrial Revolution and a Possible Robot Tax

in: Effect on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth, I. Berksoy, K. Dane, M. Popovic, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.12-45, 2017

Sustainable Development and Turkey’s Biomass Energy Potential

in: Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Mehdi Khosrow-Pour, Steve Clarke, E. Jennex, Annie Becker, Ari-Veikko Anttiroiko, Editor, IGI Global, Hershey, pp.494-518, 2017 Sustainable Development

Dördüncü Sanayi Devrimi Döneminde Sürücüsüz Otonom Araçların Potansiyelleri ve Geleceği: Türkiye Örneği

in: Current Debates in Tourism Development Studies, Mustafa Doğan, Farhang Morady, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.275-298, 2017

Economic Potentials of Energy-Efficient Residential Building Envelope Retrofitting in Turkey

in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, , Editor, IGI Global, Hershey, PA, pp.340-367, 2016 Sustainable Development

Energy Efficiency Policies in the European Countries: Instruments and Their Success

in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. M. Erdoğdu, T. G. Arun, I. Ahmad , Editor, IGI Global, Hershey, PA, pp.100-131, 2016 Sustainable Development

Political Economy of Tax Evasion and Tax Loss in the Real Estate Sector: A Property Tax Reform Proposal for Turkey

in: Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, M. M. Erdoğdu & B. Christiansen , Editor, IGI Global, Hersley, PA, pp.268-298, 2016

An Industrial Policy Recommendation for Raising Solar Energy Investments in Turkey and Its Possible Employment Effect

in: Social and Economic Perspectives on Sustainability, M. M. Erdoğdu, A. Y. Mermod, & O. B. Yıldırım , Editor, IJOPEC, London, pp.51-70, 2016

Energy Efficiency Policies in Some of the European Countries: Instruments and Their Success

in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. Mustafa Erdoğdu (Marmara University, Turkey), Thankom Arun (University of Essex, UK) and Imran Habib Ahmad (Global Green Growth Institute, South Korea), Editor, IGI GLOBAL, pp.100-131, 2016 Sustainable Development

Culture of Development and Developmental Capacity of States: The Korean Case

in: Nationalism Cultural Indoctrination and Economic Prosperity in the Digital Age, Christiansen, Bryan; Basilgan, Müslüm , Editor, IGI Global, Hershey, pp.1-51, 2015

Sustainable Development and Turkey’s Biomass Energy Potential

in: Economic Behavior Game Theory and Technology in Emerging Markets, , B. Christiansen and M. Basilgan , Editor, IGI Global, Hershey, pp.335-358, 2014

A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturing Industry in Turkey

in: Game Theory and Technology in Emerging Markets, B. Christiansen and M. Basilgan , Editor, IGI Global, Hershey, pp.57-90, 2014

Sosyal Harcamaların Kapsamı ve Türkiye’de Sosyal Bütçe

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, A. Kesik, M. Şeker ve F. Altuğ , Editor, Seçkin, Ankara, pp.53-95, 2013

Sustainable Development Perspective for Dealing with Economic Crises and Combating Unemployment

in: Labour Markets Employment, Derya Keskin Demirer and Kuvvet Lordoğlu, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.114-128, 2012

Neo-liberal İktisatta Sonun Başlangıcı ve Keynezyen İktisadın Reenkarnasyonu

in: Politik İktisat ve Adam Smith, H. Kapucu, M. Aydın, İ. Şiriner, F. Morady ve Ü. Çetin , Editor, Yön Yayınları, İstanbul, pp.329-358, 2010

AB Sürecinde Türkiye’nin Rekabet Gücünü Artırabilecek Bir Devlet Politikası: Hizmet İçi Eğitim Seferberliği

in: Avrupa Birliği Dersleri Ekonomi Politika Teknoloji, İrfan Kalaycı, Editor, Nobel, Ankara, pp.367-401, 2006

South Korean State Capacity: From Development to Crisis Management

in: After The Storm Crises Recovery And Sustaining Development In Four Asian Economies, K. S. Jomo , Editor, Singapore University Press , Singapore, pp.260-302, 2004

Beşeri Sermaye – İktisadi Kalkınma İlişkisi

in: İktisat ın Dama Taşları Ekoller Kavramlar İz Bırakanlar II, İFMC, Editor, İFMC Eğitim Serisi, İstanbul, pp.64-74, 2002