Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Competence In Art

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Photography (Profıcıency In Arts), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Fine Arts Education, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Photography, Turkey

Dissertations

 • 2011 Competence In Art

  Türkiye'de belgesel fotoğrafın propaganda amaçlı kullanımı Sustainable Development

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Photography (Profıcıency In Arts)

 • 2005 Postgraduate

  19. yüzyıl Türk basınında fotoğraf kullanımı (1860-1899)

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English