Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÜZİK EĞİTİMİNİN YARATICILIK BOYUTU

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.71-80, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik eğitimi aracılığıyla aynı yaş gruplarının sosyo-kültürel değişimlerinin ve gelişimlerinin sağlanması

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.8, 2013 (Other Refereed National Journals)

Nitelikli Keman Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar

Eğtim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, 2012 (Other Refereed National Journals)

Halk Türkülerimizde Av

Acta Turcica, vol.1, no.1, pp.492-505, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürlerarası İletişimde Müziğin Yeri ve Toplumsal Yansıması, ”Türk- Macar Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme”

25.İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ FESTİVALİ“Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim”MÜZİK’TESTRATEJİK YAKLAŞIMLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI“Eğitim, Kurumlar, Kültür Politikaları, Yayıncılık, Terminoloji”, İstanbul, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.209-219

Sokak Müziği Kavramına Genel Bir Bakış

Müzik’xxte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, 9 - 11 May 2018

Güzel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalı ve Teorik Yaklaşımlarla Sanat Tarihi Olgusu

ZİK EĞİTİMİ YAYINLARI N0.89 Kültür Kitapları Serisi No.26, ISBN 978-605-4957-42-2, İstanbul, Turkey, 14 May 2017, vol.2, pp.467-475

Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaptığı Müziksel Etkinliklerin Sosyo-Kültürel Etkileri

Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.49-58

İlköğretim Düzeyinde Müzik Öğretmenlerinin Müzik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Geliştirilmesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, 10 - 12 May 2017

Orta Okullarda Müzik Eğitimine Yaklaşım

2. Temel Eğitim Sempozyumu "Orta Okul Sorunları", İstanbul, Turkey, 08 January 2015

Books & Book Chapters

Kültürlerarası Iletisimde Müzigin Yeri ve Toplumsal Yansıması, ”Türk- Macar Kültürü Üzerine Bir Degerlendirme”.

in: MÜZIK’TE STRATEJIK YAKLASIMLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BILDIRILER KITABI, Dr. Öğr. Üyesi Göktan AY,Arş. Gör. eren LEHİMLER, Editor, AKIL FİKİR YAYINLARI, İstanbul, pp.209-219, 2018

Türkiye'de Müzik Eğitimi

Marmara Basım Yayın, İstanbul, 2017

Güzel Sanatlar Egitiminde Uygulamalı ve Teorik Yaklasımlarla Sanat Tarihi Olgusu.

in: Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum bilimler etkileşimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Prof.Dr. Mustafa USLU,Dr. Öğr. Üyesi Göktan AY, Editor, müzik eğitimi yayınları, İstanbul, pp.467-475, 2017

Müzik öğretmeni adaylarının yaptığı müziksel etkinlikler in sosyo-kültürel etkileri

in: Güzel Sanatlar Eğitimi Toplum bilimler etkileşimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Prof.Dr. Mustafa USLU,Dr. Öğr. Üyesi Göktan AY, Editor, müzik eğitimi yayınları, İstanbul, pp.49-56, 2017

Türkiye'de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009

Anadolum

in: Çocuklar Gibi Yaşamalı - Silifke Belediyesi Kültür Müdürlüğü - Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) ”35. Uluslar Arası Silifke Kültür Haftası Eğitim MüziğiŞarkı Yarışması’nda Başarılı Bulunan Yapıtlar Kitabı, Refik SAYDAM, Editor, Silifke Belediyesi ve Müzik Eğitimcileri Derneği Yayını Görsel Tanıtım Matbaa ve Ajans Hizmetleri, Ankara, pp.56-59, 2008

Anadolu'dan Esintiler

Marmara Basım Yayın, İstanbul, 2007