Genel Bilgiler

Biyografi

 Murat Yüksel, 1971 Konya doğumludur. Lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.  Yüksek Lisans eğitimini 1997, doktora eğitimini ise 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim Dalında tamamlamıştır. Marmara Üniversite'si Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana bilim Dalında çalışan öğretim görevlisi bu alanda 2005 yılında doçentlik, 2011 yılında da profesörlük unvanını almıştır. Halihazırda Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Anabilim Dalı