Araştırma Alanları

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Bilgi Sistemi Güvenilirliği

  • Kriptoloji

  • Yazılım Güvenliği

  • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • İnsan Bilgisayar Etkileşimi

  • Sinirsel Ağlar