Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Opinions of geography teacher candidates about energy resources: A critical phenomenological approach

Review of International Geographical Education Online, vol.10, pp.159-170, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

LANDSCAPE THEORY IN GEOGRAPHY

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.127-141, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Lack of Interdisciplinarity in Undergraduate Geography Teaching inTurkey

Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.114-119, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Critical Theory-Based Approaches in Geography Teaching Departments inTurkey

Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.80-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Cinsiyet

Felsefe Yazın, pp.19-28, 2017 (Other Refereed National Journals)

Coğrafyanın Bilimsel Kimliğine Postyapısalcı Bir Yaklaşım

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.101-109, 2017 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Öğretiminde Mekân ve Yer Karmaşası Üzerine Bir Araştırma

Coğrafya Eğitimi Dergisi, vol.2, pp.11-19, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilimler Felsefesi Açısından Türkiye de Bölgesel Coğrafya Öğretimi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.114-134, 2016 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.1411, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Kavramlar Açısından Çevre ve Eğitiminin Değerlendirilmesi

The Journal Academic Social Science, pp.461-471, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Review of the High School Geography Textbooks in Terms of the Content and Methods in Turkey

International Journal of Social Science Research, vol.2, pp.1-14, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peyzaj ve Güç İlişkileri

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Jeopolitik ve Normatif Yaklaşım

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Türkiye’de Coğrafya Öğretim Programlarının Gelişimi

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, 11 - 12 May 2018

Coğrafya Programlarında Post Disipliner Yaklaşım Eksikliği

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 April 2017

Çok Kültürlülük Bağlamında Coğrafya Eğitimi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 April 2017

Mekan Algısı ve Yer

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 21 - 23 May 2015

Değişen Gelişme Anlayışı

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 21 - 23 May 2015

Yüzyılın Sorunu Çevre ve Eğitimi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Yerel Yönetimlerin Çevreye Olumlu Katkıları Üsküdar İlçesi Örneği

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Books & Book Chapters

SOSYAL COĞRAFYA VE ELEŞTİREL TEORİ

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin ÖZGEN, Editor, PegemA, pp.449-469, 2018

Coğrafi Düşünce ve Gelişimi

in: SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, Dursun DİLEK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.469-487, 2016

FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ VE COĞRAFYA EĞİTİMİ

in: Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi, Ramazan ÖZEY, Yusuf KILINÇ, Murat ATEŞ, Editor, pegem yayınevi, pp.139-170, 2013