Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Coğrafya Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Middle East Studies, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Fransa’da ilk ve orta dereceli okullarda coğrafya eğitim ve öğretiminin müfredat, metot ve araç-gereçler açısından değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Doğu Akdeniz kıyısında (Suriye, Lübnan, İsrail) yaşanan göçler ve devlet oluşum süreçlerine etkileri

  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced French

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced Spanish