Education Information

Education Information

 • 1995 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, İslam Hukuku (Dr), Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Mukayeseli Hukukta Ölüm Cezası ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İslam Hukuku (Dr)

 • 1995 Postgraduate

  İslam Hukukunda Hakkın Suistimali

  Marmara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İslam Hukuku (Yl) (Tezli)