Araştırma Alanları

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

 • Haberleşme Mühendisliği

 • Haberleşme Ağları

 • Kablosuz İletişim

 • Haberleşme Uygulamaları

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Algoritmalar

 • Benzetim ve Modelleme

 • Dağıtık Sistemler

 • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

 • Bilgi Sistemi Güvenilirliği

 • Kriptoloji

 • Bilgisayar Ağları

 • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

 • Veri Yönlendirme

 • Mühendislik ve Teknoloji