Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Mahiyet Soruşturması: Huzur Dersleri

II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 17 - 20 October 2018

Books & Book Chapters

Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendi’in Huzur Dersi Takrirleri

in: Osmanlı’da Tefsir Dersi Gelenekleri Saray-Tekke-Medrese, Doç. Dr. Muhammet Abay,Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR, Editor, İlim Yayma Vakfı, İstanbul, pp.379, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Saîdî, Abdülmüteâl

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.447-449, 2019