Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2010 - 2011 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Hâdimî’xxnin Mecmau Tefârîki’xxl-Kelimât adlı eserinin tahkiki

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • A2 Elementary Arabic