Education Information

Education Information

 • 1982 - 1987 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economics, Public Finance, Turkey

 • 1979 - 1982 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

 • 1974 - 1978 Undergraduate

  İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme Pr., Turkey

Dissertations

 • 1987 Doctorate

  Gelişmekte olan ülkelerde istikrar politikaları açısından kamu kesimi açıkları ve Türkiye için bir model denemesi

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü