Biyografi

1996 yılında Adana Sabancı Anadolu Tekstil ve Meslek Lisesi Hazır Giyim Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Hazır Giyim Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 2000 yılında lisans mezuniyet derecesini aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Eğitimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2003 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Eğitimi Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. Ocak 2009'da doktora eğitimini tamamlayarak Yrd. Doç. Dr. ünvanını aldı. 2018 yılında Doçent ünvanını aldı. Kasım 2017-Kasım 2018 tarihleri arasında Tübitak 2219 Bursu ile Heriot-Watt Üniversitesi (İskoçya)'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Kalite Yönetimi, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkikçisi Eğitimi, Marmara Üniversitesi, 2008
Çevre ve Sürdürülebilirlik, Öko-Tex Standart 100 Eğitim Semineri, Forschungsinstitut Hohenstein , 2006
Mesleki Kurs, Endüstriyel Tekstiller, Marmara Üniversitesi, 2003
Mesleki Kurs, Gerber, Glengo Tekstil Tic. ve San. A.Ş., 2003
Şirket Kurma ve Yönetme, Kurumsallaşma, İTKİB, 2002
Kalite Yönetimi, ISO 9000 Çalıştayı, KOSGEB - MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 2001
Mesleki Kurs, Konfeksiyonda Kullanılan Telalar, Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Yapıştırma Prensipleri, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, İTKİB, 2001
Mesleki Kurs, Üretim Yönetiminde Kalite ve Verimlilik , JUKI (EUROPE) TURKEY, 1999

Yaptığı Tezler

Doktora, Hazır giyim işletmelerinde verimsizliği ortaya çıkaran nedenlerin araştırılması ve bunların çözümüne yönelik alan çalışması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Eğitimi (Dr), 2008
Yüksek Lisans, Kot pantolon dikiminde farklı üretim teknolojileri verimliliğinin simülasyon yöntemiyle karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Eğitimi (Yl) (Tezli), 2003

Araştırma Alanları

Endüstri Mühendisliği, Olasılıklı (Stokastik) Süreçler, Sezgisel Yöntemler, Benzetim, Tesis Yerleşim ve Tasarımı , İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi , Yerleşim Analizi, İş Ölçümü ve Yöntemleri , Kalite Kontrolü , Toplam Kalite Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme, Tekstil Malzemeleri , Kumaş Teknolojisi , Konfeksiyon Teknolojisi , Tekstil Kalite Kontrolü, Tekstil Tasarımı , Tekstil Makineleri, Teknik Tekstiller

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Tekstil Eğitimi Bölümü, 2000 - 2009

Verdiği Dersler

İş Yeri Eğitimi, Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Hazır Giyim Sanayinde Dış Kaynak Kullanımı, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Hazır Giyimde İleri Giysiler, Doktora, 2014 - 2015, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Tekstil Sanayinde Verimlilik Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2020 - 2021
Tekstilde Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Lisans, 2015 - 2016, 2020 - 2021
Hazır Giyimde Malzeme Bilgisi, Lisans, 2020 - 2021
Tekstil Tarihi, Lisans, 2020 - 2021
Verimlilik Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Hazır Giyim Sanayinde İleri Teknolojiler, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Üretim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Hazır Giyimde Simülasyon Uygulamaları, Doktora, 2015 - 2016
Pazarlama Teknikleri, Ön Lisans, 2015 - 2016
Hazır Giyimde Ürün Biçimlendirme, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Konfeksiyon Maliyet Hesapları, Ön Lisans, 2015 - 2016
Pazarlama Teknikleri, Ön Lisans, 2015 - 2016
Dış Kaynak Kullanımı ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Konfeksiyon Maliyet Hesapları, Ön Lisans, 2015 - 2016
Dikiş Teknikleri, Lisans, 2015 - 2016
Genel Hazır Giyim Teknolojisi, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Hazır Giyimde Optimizasyon, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Bitirme Projesi 1, Lisans, 2012 - 2013, 2014 - 2015
Pastal Asorti Hesabı Optimizasyonu, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Hazır Giyimde Ürün Geliştirme 2, Lisans, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Hazır Giyimde Ürün Geliştirme 1, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Montaj Hattı Dengeleme ve Darboğaz Analizi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Bitirme Projesi 2, Lisans, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014
Genel Hazır Giyim Teknolojisi, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013
Konfeksiyon Malzeme Bilgisi, Ön Lisans, 2012 - 2013
Konfeksiyon Malzeme Bilgisi, Ön Lisans, 2012 - 2013
Hazır Giyim Malzeme Bilgisi, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012
Hazır Giyimde Üretim Teknikleri, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012
Genel Hazır Giyim Teknolojisi, Lisans, 2009 - 2010
Dikiş Teknikleri 2, Ön Lisans, 2010 - 2011
Dikiş Teknikleri 2, Ön Lisans, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

Kayar M., HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE FASON ATÖLYE SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI, Yüksek Lisans, Ö.CEREN(Öğrenci), 2019
KAYAR M., Sosyal medyanın tesettür giyimi tercih eden tüketicilerinin satın alma davranışlarına etkisi, Yüksek Lisans, M.NAR(Öğrenci), 2016
KAYAR M., Ultrasonik dikiş parametrelerinin ultrasonik dikiş mukavemetine etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans, S.GÖK(Öğrenci), 2016
KAYAR M., Hazır giyim işetmelerinde kesim verimliliğini etkileyen faktörlerin simülasyon yöntemiyle incelenmesi, Yüksek Lisans, N.Kırar(Öğrenci), 2016
KAYAR M., Bulgusal montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde matlab yazılımı ile program geliştirme, Yüksek Lisans, A.TÜRKMEN(Öğrenci), 2016
KAYAR M., Hazır giyimde geleneksel pazarlama ile internetten pazarlamanın karşılaştırılmasına yönelik alan çalışması, Yüksek Lisans, A.ÜNVER(Öğrenci), 2013

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bartın Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bartın Üniversitesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bartın Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bartın Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bartın Üniversitesi, Şubat, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mayıs, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Ekim, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Şubat, 2014
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Bartın Üniversitesi, Ağustos, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2013
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Marmara Üniversitesi, Aralık, 2012

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Kayar M., Workshop Study Tour On Training Of Trainers In Clothing Textiles And Fashion Design, 2012 - 2012
Kayar M., Montaj Hattı Dengeleme, 2008 - 2008
Kayar M., Örmecilik, Örme Kumaşlar, Kalıp, Pastal Planı Hazırlama, Serim, Kesim, Dikiş Teknikleri, Dikimde Aparat Kullanımı Eğitimi, 2007 - 2007
Kayar M., Tekstil Lifleri, Örmecilik, Hazır Giyim Makine Bilgisi, Dikim Analizleri, Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama, Kesim Eğitimi, 2006 - 2006
Kayar M., Dikiş Teknikleri, 2005 - 2005

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Kayar M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN FASON ATÖLYE SEÇİMİNDE DİKKATE ALDIĞI KRİTERLERİN İNCELENMESİ, 2017 - 2018
Mıstık S. İ. , Kayar M., Sancak E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bor ve Karbon Liflerinin Takviye Malzemesi Olarak Kullanılmasıyla Üretilen Termoplastik Kompozit Malzemelerin Elektromanyetik Kalkanlama ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 2013 - 2017
Kayar M., Mıstık S. İ. , Sancak E., Koçak E. D. , Boztoprak Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ultrasonik Dikişin Çok Eksenli Yapılarda Kullanılması ve Çok Eksenli Kumaşlardan Mamul Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, 2013 - 2016

Patent

Kayar M., Operasyonlara Ayırma ile Yapılan Montaj Hattı Dengeleme Yöntemi, Patent, BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma, Buluşun Başvuru Numarası: 2021/011828 , Birden Fazla Ülkede Tescil, 2021
Kayar M., OK EKSENLİ YÜZEY ÜRETİM YÖNTEMİNDE ULTRASONİK DİKİŞ KULLANIMI, Patent, BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma, Buluşun Başvuru Numarası: 2019/13425 , Birden Fazla Ülkede Tescil, 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

World Journal of Textile Engineering and Technology, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
SCIREA Journal of Materials , Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
SCIREA Journal of Textile Science and Technology, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
International Journal of Fashion Technology & Textile Engineering, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
Journal of Textile Engineering and Fashion Technology, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
Latest Trends In Textile And Fashion Designing, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Universal Journal of Material Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2021
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2018
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
Fibres & Textiles In Eastern Europe, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
INDUSTRIA TEXTILA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017
Fibres & Textiles In Eastern Europe, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2017
FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2017
Fibres & Textiles In Eastern Europe, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
International Journal of Manufacturing Technology and Management, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2016
INDUSTRIA TEXTILA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2016
INDUSTRIA TEXTILA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2016
International Journal Of Manufacturing Technology And Management, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2016
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2016
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2016
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2015
JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2015
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2015
Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, Diğer Dergiler, Aralık 2014
TEKSTIL VE KONFEKSIYON, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2014
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2014
International Journal Of Clothing Science And Technology, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2014
Oda/Sendika/Meslek Birliği, Uludağ İhracatçılar Birliği , Türkiye, Nisan 2014
Oda/Sendika/Meslek Birliği, Uludağ İhracatçılar Birliği, Türkiye, Nisan 2014
Oda/Sendika/Meslek Birliği, Uludağ İhracatçılar Birliği, Türkiye, Nisan 2014
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2014
Oda/Sendika/Meslek Birliği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Türkiye, Nisan 2013

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Doktora Sonrası Araştırma, Doktora Sonrası Araştırma, Heriot-Watt University, İngiltere, 2017 - 2018

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):65
h-indeksi (WOS):5

Burslar

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, 2017 - 2018