Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tamamlanamamış Bir Şerhin İzinde: Sıyânetü Sahîhi Müslim

marmara üniversitesi llahiyat fakültesi dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Said the Prophet of God, Joel Blecher (kitap değerlendirmesi)

İslam Araştırmaları Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Ebî Hayseme’nin (ö. 279/892) Cerh-Ta‘dîl İlmindeki Yeri ve Önemi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.1-26, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şekil ve Muhteva Yönünden Diyanet İslam Ansiklopedisi ndeki Hadis Maddeleri

TALİD, vol.11, pp.485-541, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asma Sayeed Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam isimli kitabın değerlendirilmesi

İslam Araştırmaları Dergisi, pp.187-190, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Duafâ Literatüründe Yeni Bir Dönemin Başlangıcı Ukaylî ö 322 934 ve Kitâbü d Duafâ sı

marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Significance of the Successors as Reflected in Early Hadith collections

ilahiyat studies, vol.4, pp.25-40, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mustafa el-A’zaminin Hadis Çalışmalarını Farlı Kılan Neydi?

Uluslararası Mustafa el-Azami Sempozyumu, 19 December 2018

ingilizce ilahiyat ve hadis

hadis anabilim dalları tolantınsı, Turkey, 12 - 14 January 2017

İngilizce İlahiyat ve Hadis Eğitimi

III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı, Adana, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.225-232

Weak Hadith Its Use and Function in the Study of Hadith

Osnabrück Üniversitesi, Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück, Germany, 8 - 09 May 2012

The Prophetic Tradition in Islam and its Role in Constructing a Religious Identity

Translating God(s): Fluid Religion and Orthodoxy: European Intensive Erasmus Programme in Intercultural Theology and Interreligious Studies, Romania, 10 - 21 January 2012

The Significance of the Successors as Reflected in Early Hadith Collections

Middle East History and Theory Conference, United States Of America, 13 - 15 May 2010

Maktû Rivayetlerin Hadis İlmindeki Yeri

Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 May 2009

Books & Book Chapters

Commentaries on Muslim's al-Musnad al-Sahih

in: The Literature of Hadith Commentary, Mustafa Macit Karagözoğlu, Editor, M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.315-409, 2020

Commentaries

in: The Wiley Blackwell Concise Companion to the Hadith, Daniel W. Brown, Editor, John Wiley & Sons, West Sussex, UK , New Jersey, pp.159-185, 2020

Buhârî’nin el-Câmi’u’s-Sahîh’i Üzerine Yazılmış Şerhler

in: Hadis Şerh Literatürü I, Mustafa Macit Karagözoğlu, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, pp.169-313, 2020

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.84-86, 2020

Temel İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2019

Temel İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2019

Bekri Cemaleddin DİA

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2016

Gumari Abdülaziz DİA

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2016