Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Somut Olmayan Kültürel Miras Perspektifinden Analar, Tanrıçalar ve Anadolu

art-e, vol.12, pp.16-25, 2020 (Other Refereed National Journals)

Gelibolu Mevlevihanesi İç Mimari Tezyinat Programı

Sanat Tasarım Dergisi, vol.1, no.1, pp.61-70, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Somut Olmayan Kültürel Miras Perspektifinden Analar, Tanrıçalar ve Anadolu

2. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı, Isparta, Turkey, 18 - 20 April 2019, vol.12, pp.1625

Günümüzde Kaybolmaya Yüz Tutmuş Durumdaki Cam Altı Sanatı

III. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 30 - 31 May 2011, pp.347-354