Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tanrı Kelimesi Üzerine

Yeni Türkiye , pp.47-56, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bozkırdan Bağımsızlığa Manas

Türk Kültürü , pp.248-251, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Manas Destanı

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , pp.483-489, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Boztorgay

Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , pp.201-207, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Babur un Mektupları

Türklük Araştırmaları Dergisi , pp.397-462, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dîvânü Lügâti't-Türk'te Kadın Adları ve Unvanları

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 October 2022

Dîvânü Lugâti’t-Türk'te Erkek Adları

I. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 03 October 2022

Çavdır Yöresi Ağzında Uzun Ünlüler

Elginkan Vakfı 5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 May 2022, vol.1, pp.603-616

”Eski Türkçede Deve ve Deve ile İlgili Kelimeler Üzerine

III. Ulluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 19 January 2019, vol.1, pp.23-35

Burdur İli Çavdır Yöresi Ağzında Şimdiki Zaman Değişkesi (-bâ/-bô)

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.183-193

Genel Türkçede e/i meselesi

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.86-95

Bâbur’un Ordu Teşkilâtı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.449-457

13. Yüzyıl Türkçesi Yeni Türkçe midir?

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2017, vol.1, pp.126-132

Batı Türkçesinin Oğuz Diyalektinden İstanbul Türkçesine Dönüşmesi Üzerine Düşünceler

Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.107-121

Kutadgu Bilig’de Değerler Eğitimi Çerçevesinde İdeal İnsan

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.401-420

Hüseynbala Mirelemov un Uzun Hikâyesinda Ceza Kavramı

Türk Halkları Edebiyyatı: Menşeyi, İnkişaf Merheleleri ve Problemleri Mövzusunda Beynelhalk Elmi Konfrans, Baku, Azerbaijan, 1 - 02 December 2015

Ortak Dil Eğitimi Arayışı

Avrasya'da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 May 2013, pp.152-168

Orta Öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Avrasya'da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi, İstanbul, Turkey, 13 - 17 May 2013, pp.141-151

Türkiye Türkçesi Ağızlarında r ve z Nöbetleşmesi

II. Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kars, Turkey, 21 - 23 May 2009

İğdiş Etme Kelimeleri

Türk Kültüründe Beden, 4 - 05 April 2007, pp.67-79

Geyik

Türk Kültüründe Av Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2006, pp.75-88

Eski Türk Harflerinin Çözümü

Gizli Diller, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2005, pp.239-250

Tarihî Şivelerde Ek Uyumsuzluğu Var mı

IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 29 September 2001, pp.1695-1733

Eski ve Orta Türkçede Hediye Kelimeleri

Hediye, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2005, pp.240-259

Elma Kelimesi Üzerine

Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2006, pp.571-586

Baburname de Meyveler

Türk Kültüründe Meyve, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2004, pp.291-331

Tuz Kelimesi Üzerine

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tuz, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2001, pp.17-27

Tütünle İlgili Kelimeler Üzerine

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tütün, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1998, pp.203-220

Ayakkabı İle İlgili Kelimeler Üzerine

Türk Kültüründe Ayrıntalar: Ayakkabı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 1998, pp.3-17

Argo Üzerine

Türk Kültüründe Argo, Haarlem, Netherlands, 2 - 03 December 1999, pp.13-22

Almak Fiili Üzerine

ÎII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 30 September 1996, pp.1071-1092

Sibirya İsminin Menşei Üzerine

Sibirya Araştırmaları, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 1996, pp.17-24

Baytarnameler

Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 1994, pp.177-263

Books & Book Chapters

Eski Türkiye Türkçesinin Yazı Dili Olmasında Yunus Emre'nin Katkısı

in: Yunus Emre (Hayatı-Düşünceleri-Eserleri), Vatandaş Celalettin, Kaya Hasan, Ege Fatih, Can Meltem, Çağlar Yeşim, Editor, TBMM Basımevi, Tekirdağ, pp.535-546, 2022

Eski Türkçede Kapalı e (ė) Meselesi

in: Prof. Dr. Ceval Kaya Armağanı, Sertkaya Osman Fikri, Karaağaç Günay, Şen Mesut, Editor, Akçağ, Ankara, pp.399-410, 2022

Kitâb-ı Köroğlu Üzerine

in: Dost Bağının Meyveleri Nurettin Albayrak Hatıra Kitabı, Esen Abdullah, Durak İbrahim Bilâl, Güler Ömer Said, Turan Özlem, Sarı Sümeyya, Editor, TEDEV, İstanbul, pp.445-460, 2022

Türkçede Deve ile İlgili Kelimeler Üzerine

in: Rahim Tarım Armağanı, Çanaklı Levent Ali, Abir Nihan, Editor, Emin Yayınları, Bursa, pp.533-541, 2022

Babür'ün Ordusu

in: Türkbilimde Arayışlar Timur Kocaoğlu Armağanı, Malkoç Aleyna, Editor, Kutlu Yayınevi, İstanbul, pp.581-594, 2022

Argo Üzerine

in: Argo, Gürsoy Naskali Emine, Sağol Yüksekkaya Gülden, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.3-12, 2022

Eski Türk Harflerinin Çözümü

in: Kültür Tarihimizde Gizli Diller, Gürsoy Naskali Emine, Şahin Erdal, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.253-262, 2022

Ömer Seyfettin'in Hikâyeciliği

in: Dost Bağının Meyveleri Nurettin Albayrak Hatıra Kitabı, Esen Abdullah, Durak İbrahim Bilâl, Güler Ömer Said, Turan Özlem, Sarı Sümeyya, Editor, TEDEV, İstanbul, pp.437-444, 2022

Mahmûd Kâşgarî'nin Dîvânü Lügâti't-Türk'ü

in: Eski Türkçe Üzerine Filolojik Araştırmalar, Taş İbrahim, Gulcalı Zemire, Karaayak Tümer, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.257-272, 2021

Codex Cumanicus Bilmeceleri

in: Türk Dünyası Bilmeceleri, Gürsoy Naskali Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.1605-1609, 2021

Kutadgu Bilig’de Bazı Kişi Adlarının Köken ve Anlam Bilimi Açısından Değerlendirilmesi

in: Türk Söz ile Kültür Varlıklarının İzinde, Kocaoğlu Timur, Editor, Kutlu Yayınevi, İstanbul, pp.239-246, 2020

Türk Kültüründe Atın Özellikleri ve Eğitimi

in: Hunlardan Günümüze Türk Askerî Kültürü, A. Sefa Özkaya, Editor, Kronik Kitap, İstanbul, pp.613-628, 2019

Geçmişten Günümüze Türk Dili

in: 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, Bilâl Çakıcı, Revzat Gözaydın, Hamza Zülfikâr, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.239-262, 2018

Çağatay Türkçesinin İsmi ve Kapsamı Üzerine

in: Âb-ı Hayât’xxı Aramak Gönül Tekin’xxe Armağan, Ozan Kolbaş, Orçun Üçer, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.373-413, 2018

18.Yüzyıl Mahkeme Kayıtlarında Binek ve Nakliye Aracı Olarak Kullanılan Atlar

in: At Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.129-148, 2017

Hizâm’xxın ”Kitâbu Baytar-Nâme”sindeGeçen Mücerreb (Ampirik) Tedavi Usulleri

in: At Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.149-205, 2017

Babür Şan (Bâbur Mîzâ)

in: Türk ElderininTarıhındagı Dangazaluu İnsandar - Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Fahri Unan Cengiz Buyar, Editor, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, pp.223-238, 2017

Türkiye Türkçesi Ağızlarında R - Z Nöbetleşmesi

in: Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kitabı, Osman F. Sertkaya Süer Eker Hatice Şirin Erdem Uçar, Editor, Çantay, İstanbul, pp.1079-197, 2017

Türk Dilinin Dünü ve Bugünü

Post Yayınevi, İstanbul, 2016

Argo Kelimeler Üzerine

in: Argo, Gürsoy Naskali Emine, Sağol Yüksekkaya Gülden, Editor, Ka Kitap, İstanbul, pp.19-30, 2016

Kutadgu Bilig Bir Siyasetname mi Yoksa bir Nasihatname midir?

in: Yûsuf Has Hâcib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, pp.83-87, 2016

Eski ve Orta Türkçede Hediye Kelimeleri

in: Hediye Kitabı, Gürsoy Naskali Emine, Koç Aylin, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.240-259, 2007

Tütünle İlgili Kelimeler Üzerine

in: Tütün Kitabı, Gürsoy Naskali Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.203-220, 2007

Ayakkabı ile İlgili Kelimeler Üzerine

in: Ayakkabı Kitabı, Gürsoy Naskali Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.3-17, 2007

Elma Kelimesi Üzerine

in: Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, , Editor, Bilkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.571-586, 2006

Argo Üzerine

in: Türk Kültüründe Argo, Gürsoy Naskali Emine, Sağol Gülden, Editor, Sota Yayınları, Haarlem, pp.13-22, 2002

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

80

Open Access

20