Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Türk Dili Çalışmalarında Terim Sorunu Bir Durum Çalışması

Jasss-The Journal Of Artificial Societies And Social Simulation, pp.189-200, 2014 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Türklerde Kışlag ve Yaylag Kavramları Üzerine Düşünceler

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.131-148, 2018 (Other Refereed National Journals)

Tanrı Kelimesi Üzerine

Yeni Türkiye, pp.47-56, 2018 (Other Refereed National Journals)

Tanzimat Aydınlarının Çağatay Türkçesine Bakışı ve Şemseddin Sami nin Tesiri

Turkish Studies International Periodical for the Lenguages Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, pp.195-227, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçenin Tarihten Günümüze Geçirdiği Evreler

Yeni Türkiye, pp.391-411, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yorga Kelimesi Üzerine

Journal of Turkish Stadies Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.35, pp.221-237, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Su

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Tükkoloji dergisi, pp.41-71, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Miktar Zarfı Olarak Kullanılan Kelimelere Lengüistik Bir Bakış

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, vol.2, pp.109-123, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihî Metinlerde Saç ve Sakal Kültürü

Journal of Turkish StudiesTürklük Bilgisi Araştırmaları, vol.28, pp.23-46, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tepegöz Hikâyesi ile Polyphemos Efsanesi Arasındaki Anlayış Farkı

Türk Dili, pp.602-611, 2003 (Other Refereed National Journals)

İmla Kılavuzu

Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, pp.212-221, 1997 (Other Refereed National Journals)

Bozkırdan Bağımsızlığa Manas

Türk Kültürü, pp.248-251, 1996 (Other Refereed National Journals)

Türkmen Şiiri Antolojisi

Türk Dünyası Araştırmaları, pp.351-357, 1996 (Other Refereed National Journals)

Manas Destanı

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.483-489, 1996 (Other Refereed National Journals)

Boztorgay

Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, pp.201-207, 1996 (Other Refereed National Journals)

Babur un Mektupları

Türklük Araştırmaları Dergisi, pp.397-462, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Eski Türkçede Deve ve Deve ile İlgili Kelimeler Üzerine

III. Ulluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 19 January 2019, vol.1, pp.23-35

Genel Türkçede e/i meselesi

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.86-95

Burdur İli Çavdır Yöresi Ağzında Şimdiki Zaman Değişkesi (-bâ/-bô)

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.183-193

Bâbur’un Ordu Teşkilâtı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.449-457

13. Yüzyıl Türkçesi Yeni Türkçe midir?

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2017, vol.1, pp.126-132

Batı Türkçesinin Oğuz Diyalektinden İstanbul Türkçesine Dönüşmesi Üzerine Düşünceler

Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.107-121

Kutadgu Bilig’de Değerler Eğitimi Çerçevesinde İdeal İnsan

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.401-420

Hüseynbala Mirelemov un Uzun Hikâyesinda Ceza Kavramı

Türk Halkları Edebiyyatı: Menşeyi, İnkişaf Merheleleri ve Problemleri Mövzusunda Beynelhalk Elmi Konfrans, Baku, Azerbaijan, 1 - 02 December 2015

Ortak Dil Eğitimi Arayışı

Avrasya'da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 May 2013, pp.152-168

Orta Öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Avrasya'da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi, İstanbul, Turkey, 13 - 17 May 2013, pp.141-151

Türkiye Türkçesi Ağızlarında r ve z Nöbetleşmesi

II. Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kars, Turkey, 21 - 23 May 2009

İğdiş Etme Kelimeleri

Türk Kültüründe Beden, 4 - 05 April 2007, pp.67-79

Geyik

Türk Kültüründe Av Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2006, pp.75-88

Eski Türk Harflerinin Çözümü

Gizli Diller, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2005, pp.239-250

Tarihî Şivelerde Ek Uyumsuzluğu Var mı

IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 29 September 2001, pp.1695-1733

Eski ve Orta Türkçede Hediye Kelimeleri

Hediye, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2005, pp.240-259

Elma Kelimesi Üzerine

Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2006, pp.571-586

Baburname de Meyveler

Türk Kültüründe Meyve, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2004, pp.291-331

Tuz Kelimesi Üzerine

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tuz, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2001, pp.17-27

Tütünle İlgili Kelimeler Üzerine

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tütün, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1998, pp.203-220

Ayakkabı İle İlgili Kelimeler Üzerine

Türk Kültüründe Ayrıntalar: Ayakkabı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 1998, pp.3-17

Argo Üzerine

Türk Kültüründe Argo, Haarlem, Netherlands, 2 - 03 December 1999, pp.13-22

Almak Fiili Üzerine

ÎII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 - 30 September 1996, pp.1071-1092

Sibirya İsminin Menşei Üzerine

Sibirya Araştırmaları, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 1996, pp.17-24

Baytarnameler

Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 1994, pp.177-263

Books & Book Chapters

Türk Kültüründe Atın Özellikleri ve Eğitimi

in: Hunlardan Günümüze Türk Askerî Kültürü, A. Sefa Özkaya, Editor, Kronik Kitap, İstanbul, pp.613-628, 2019

Çağatay Türkçesinin İsmi ve Kapsamı Üzerine

in: Âb-ı Hayât’xxı Aramak Gönül Tekin’xxe Armağan, Ozan Kolbaş, Orçun Üçer, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.373-413, 2018

Geçmişten Günümüze Türk Dili

in: 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, Bilâl Çakıcı, Revzat Gözaydın, Hamza Zülfikâr, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.239-262, 2018

Babür Şan (Bâbur Mîzâ)

in: Türk ElderininTarıhındagı Dangazaluu İnsandar - Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Fahri Unan Cengiz Buyar, Editor, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, pp.223-238, 2017

Hizâm’xxın ”Kitâbu Baytar-Nâme”sindeGeçen Mücerreb (Ampirik) Tedavi Usulleri

in: At Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.149-205, 2017

Türkiye Türkçesi Ağızlarında R - Z Nöbetleşmesi

in: Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kitabı, Osman F. Sertkaya Süer Eker Hatice Şirin Erdem Uçar, Editor, Çantay, İstanbul, pp.1079-197, 2017

18.Yüzyıl Mahkeme Kayıtlarında Binek ve Nakliye Aracı Olarak Kullanılan Atlar

in: At Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.129-148, 2017

Türk Dilinin Dünü ve Bugünü

Post Yayınevi, İstanbul, 2016

Kutadgu Bilig Bir Siyasetname mi Yoksa bir Nasihatname midir?

in: Yûsuf Has Hâcib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA, Editor, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, pp.83-87, 2016

Elma Kelimesi Üzerine

in: Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, , Editor, Bilkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.571-586, 2006

Argo Üzerine

in: Türk Kültüründe Argo, Gürsoy Naskali Emine, Sağol Gülden, Editor, Sota Yayınları, Haarlem, pp.13-22, 2002