Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Klinik Farmasi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Klinik Farmasi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Helicobacter pylori eradikasyonunun farmakoekonomisi ve deney hayvanlarında nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç kaynaklı ülserlerin önlenmesi

  Marmara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 1995 Postgraduate

  Ketorolak`ın nefrotoksisitesinin ve hematolojik parametrelere etkisinin araştırılması

  Marmara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı