Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ALMAN VE TÜRK HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUĞUN TANIMI, TÜRLERİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.15, no.44, pp.885-960, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA KOLEKTİF HUKUKİ ARAÇLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.1163-1212, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)