Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ALMAN VE TÜRK HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUĞUN TANIMI, TÜRLERİ VE ZORUNLU ARABULUCULUK

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, vol.15, no.44, pp.885-960, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA KOLEKTİF HUKUKİ ARAÇLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.1163-1212, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alman ve Türk Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma ve Hukuki Dinlenilme Hakkı Çerçevesinde Tanık Delili

4th International Cogress of Human Studies - Current Debates on Social Sciences, Ankara, Turkey, 10 December 2021, vol.7, pp.246-263

Books & Book Chapters