Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PUBLIC RELATIONS IN TURKEY FROM WOMEN'S PERSPECTIVE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.8, ss.232-244, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Dindarlık ile Tüketici Davranışı Arasındaki İlişkisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.4, ss.185-200, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ileTüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.185-200, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turizm Seyahat Firmalarının Sosyal Medya Hesaplarının İçerik Analizi

VII. ULUSALIII. ULUSLARARASIDOĞUAKDENİZ TURİZMSEMPOZYUMU, iskenderun, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018

Özel Alışveriş Sitelerinin Kompulsif Satınalma Davranışına Yansımaları

Digital Communication Impact , İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.361-375

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Ağlar Üzerinden Değişimi Yönetmek

Dijital Reklamcılık, Derya Öcal , Hıdır Polat, Editör, Nobel, Ankara, ss.77-95, 2020

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Halkla İlişkiler Disiplinini Tanımlamak

Halkla İlişkiler Uygulaması , Prof. Dr. Seda Mengü, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-23, 2016

Halkla İlişkiler Disiplinin Tanımlamak

Halkla İlişkiler Uygulaması, Seda Mengü , Editör, Nobel, İstanbul, ss.1-23, 2016

Sosyal Medyada Benlik Sunumu: Facebook Üzerine Bir Analiz

Sosyal Medya Araştırmaları, Deniz Yengin, Editör, Paloma, Ankara, ss.281-293, 2015