Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

PUBLIC RELATIONS IN TURKEY FROM WOMEN'S PERSPECTIVE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.8, no.2, pp.232-244, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ileTüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.185-200, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turizm Seyahat Firmalarının Sosyal Medya Hesaplarının İçerik Analizi

VII. ULUSALIII. ULUSLARARASIDOĞUAKDENİZ TURİZMSEMPOZYUMU, iskenderun, Turkey, 20 - 21 April 2018

The historical development of public relations in Turkey from women s perspective

THE INTERNATIONAL HISTORY OF PUBLIC RELATIONS CONFERENCE, Bournemouth, England, 6 - 07 July 2016, pp.45

Özel Alışveriş Sitelerinin Kompulsif Satınalma Davranışına Yansımaları

Digital Communication Impact , İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.361-375

Books & Book Chapters

Sosyal Ağlar Üzerinden Değişimi Yönetmek

in: Dijital Reklamcılık, Derya Öcal,Hıdır Polat, Editor, Nobel, Ankara, pp.77-95, 2020

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018

Halkla İlişkiler Disiplinini Tanımlamak

in: Halkla İlişkiler Uygulaması , Prof. Dr. Seda Mengü, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-23, 2016

Sosyal Medyada Benlik Sunumu: Facebook Üzerine Bir Analiz

in: Sosyal Medya Araştırmaları, Deniz Yengin, Editor, Paloma, Ankara, pp.281-293, 2015