Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algıları ve Kadın Yöneticilere Karşı Tutum: Finansal Hizmetler Sektöründe Bir Uygulama

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.20, pp.78-98, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

How Burnout Affects Turnover Intention? The Conditional Effects of Subjective Vitality and Supervisor Support

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, vol.7, no.1, pp.47-60, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’de KOBİ’lerin Şebeke Organizasyonlara Katılma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.99-112, 2017 (Other Refereed National Journals)

Etik Liderliğin Tükenmişlik Davranışları Üzerindeki Etkisi Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Algılama Farklılıkları

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.1, pp.563-578, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECTS OF JOB SATISFACTION AND ETHICAL CLIMATE ON WHISTLEBLOWING AN EMPIRICAL STUDY ON PUBLIC SECTOR

Journal of Global Strategic Management, vol.1, pp.55, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.13, 2015 (International Refereed University Journal)

The Changing Role Of Knowledge Professionals As A Tool Of Innovation Theoretical And Practical Perspectives

Journal of Social Sciences Research, vol.8, no.3, pp.1657-1671, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Does Motivation Mediate the Job Performance and Burnout Evidence from Turkish Banking Sector

American International Journal of Social Science, vol.3, pp.98-108, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Implementation Towards The Evaluation Of Financial Performance In Turkish Insurance Sector At Global Crisis Scales

International Journal of Economics and Finance Studies, pp.45-54, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

To what extent trust in leader and ethical climate affect turnover intention? A study on private and public bank employees

13th International Strategic Management Conference (ISMC 2017), Podgorica, KARADAĞ, 6 - 08 July 2017, pp.299-308

KADIN YÖNETİCİLERE KARŞI TUTUM HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

4. Örgütsel Davranış Kongresi, Turkey, 4 - 05 November 2016, vol.1, pp.612-617

Effects of Family-Work Conflict, Locus of Control, Self Confidence and Extraversion Personality on Employee Work Stress

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.235, pp.269-280 identifier

The Impact of Burnout on Turnover Intention Moderator Roles of Subjective Vitality and Supervisor Support

12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 21 - 23 July 2016, pp.589-599

Investigating the Mediating Effect of Ethical Climate on Organizational Justice and Burnout: A Study on Financial Sector

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.587-597 identifier

What Helps to Make SMEs Successful in Global Markets?

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.192-201 Sustainable Development identifier

İşletmelerde Mobbinge Maruz Kalmanın Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Ve Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisi

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Antalya- Kemer, 8-10 Mayıs 2014, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2014, vol.1, pp.679-685

KOBİ’lerde Kullanılan Performans Yöntemlerinin Finansal Sektörde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

YÖNETİM veEKONOMİ BÖLÜMLERİ KONFERANSI, İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2009, vol.3, pp.183-196

Türk Bankacılık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005 Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi, 9 - 10 June 2005, pp.453-472

Books & Book Chapters

Belirsizlik ortamında iş etiği

in: İşletmelerde güncel Yaklaşımlar: Pandemi sonrası örgütlerin geleceği, Doç.Dr.Melisa Karabay ve Doç.Dr.İrge Şener, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1157-179, 2020

İnsan Kaynakları yönetimi

Palme Yayın Dağıtım, İstanbul, 2019

Introduction to Human Resources

in: Human Resource Management, İrge Şener,Melisa Erdilek Karabay, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-676, 2019

in: Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar , Enver Aydoğan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-630, 2018

Ücretlendirme

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Melisa Karabay,İrge Şener, Editor, Palme Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-676, 2018

he emerging role of managerial and accounting ethics for creating a corporate ethical structure in organizations.

in: Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, jing bian ve kıymet çalıyurt, Editor, Springer-Verlag , Singapore, pp.63-75, 2018

Analysing the Effects of Unethical Culture and Organizational Commitment on Employees’xx and Managers’xx Unethical Behaviours: Evidence from Turkish Insurance Industry

in: Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Jing Bian, Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp.77-95, 2018

Examining Financial Innovation and Performance in Financial Sector: A Comprehensive Review of Emerging Markets. In

in: Global Business Strategies in Crisis, Hacioglu, Ümit, Dincer, Hasan, Alayoğlu, Nihat, Editor, Springer International Publishing, pp.353-369, 2017

The Effect of Personality Traits on Organizational Silence: A Research on Service Industry

in: Enhancing Customer Experience in the Service Industry, Altınay, Levent ve surya Poudel, Editor, Cambridge Scholar Publishing, pp.130-152, 2016

İşletmelerde Etik ve İş Etiği

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2015

Other Publications