Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KİFOPLASTİ OPERASYONUNDA EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ

3 ND INTERNATİONAL CONGRESS ON MEDİCAL SCİENCES AND MULTİDİSCİPLİNARY APPROACHES, Turkey, 02 December 2021

Orogastrik olarak uygulanan nelaton aspirasyon sondasının laparoskopik ileal transit bipartisyon operasyonunda anastomoz hattına staplerle dikilmesi

7.Ulusal ve 6.Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi & 2.Ulusal Metabolik ve Bariyatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kongresi, Turkey, 22 October 2021

Clinical approach of bariatric surgeons regarding opioid analgesics and postoperative analgesia in Turkey, a survey study

6. Ulusal ve 5.Akdeniz morbid obezite ve metabolik hastalıklar cerrahisi kongresi & 1. Ulusal metabolik ve bariatrik cerrahi diyetisyenliği kongresi, Turkey, 17 October 2019

İntraoperatif dönemde transözefageal ekokardiyografi ile ilk kez ventriküler septal defekt tanısı konan olgu

23. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 May 2017

Eroin Bağımlısı Hastada Postoperatif Ağrı Yönetimi

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Books & Book Chapters

Anestezide Arteriyal Dalga Analizinin Kullanımı

in: Anestezide İnovatif Teknolojiler, Pınar Ayvat, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.291-296, 2022 Creative Commons License

Anestezi Pratiğinde Simülasyon Eğitiminin Önemi

in: Anestezide İnovatif Teknolojiler, Pınar Ayvat, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.111-116, 2022 Creative Commons License

KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU VE LOMBER PONKSİYON SIRASINDA PEDİYATRİK SEDASYON

in: Pediyatrik Sedasyon ve Analjezi, OKTAY ATALAY Yunus, ÖZ Hüseyin, Editor, istanbul tıp kitabevi, İstanbul, pp.182-190, 2022

Chest Wall Disorders

in: Pulmonary Function Measurement in Noninvasive Ventilatory Support, Esquinas Antonio M, Editor, Springer, pp.111-114, 2021