Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The impact of intellectual capital on firm performance and value: An application of MVAIC on firms listed in Borsa Istanbul

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.1, pp.47-60, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Intellectual Capital, Technological Intensity and Firm Performance: The Case of Emerging Countries

Scientific Annals of Economics and Business, vol.68, no.4, pp.459-479, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Yönetim ve Portföy Performansı: BRICS Ülkeleri Örneği

Maliye ve Finans Yazıları, no.116, pp.57-73, 2021 (Other Refereed National Journals)

How Borsa Istanbul (BIST) Reacts to the Novel Coronavirus: The COVID-19 Case

Journal of Research in Business, vol.6, no.1, pp.69-79, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An Empirical Analysis on How Conservatism Influences Cost of Equity Capital: Evidence from Turkey

Öneri Dergisi, vol.12, no.48, pp.125-139, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Impact of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from Borsa Istanbul

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.63-79, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing the Day of the Week Effect in Selected Developed Country Stock Exchanges

International Journal of Economics and Finance, vol.7, pp.96-108, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borsa İstanbul’da Gün İçi Verisinin Analizi

Maliye Finans Yazıları, pp.141-156, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing the Day of the Week Effect in Selected Emerging Country Stock Exchanges

International Journal of Corporate Finance and Accounting, vol.1, pp.33-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Firm Spesific Factors on Capital Structure: Empirical Evidence from Turkey

International Journal of Corporate Finance and Accounting, vol.1, pp.1-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects Of Corporate Social Responsibility on Financial Performance: Evidence From UK

7th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 19 May 2021, pp.119-120 Sustainable Development

THE EFFECTS OF R&D INTENSITY ON FIRM PERFORMANCE IN TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

2. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Ankara, Turkey, 24 May 2021

THE EFFECTS OF CAPITAL STRUCTURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM TURKEY

2nd INTERNATIONAL 5 OCAK CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES, Adana, Turkey, 04 January 2021, vol.1, pp.402

THE IMPACT OF FINTECH ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

19. International Conferance of MEEA, 9 - 11 October 2020

Borsa İstanbul’da Gün içi Verisinin Analizi

18. Ulusal Finans Sempozyumu, Turkey, 15 - 18 October 2014

Books & Book Chapters

Sermaye Yapısı Kararlarını Açıklamada Geleneksel Yaklaşımlar ve Modern Teoriler

in: Tüm Yönleriyle Teoride Finans ve İktisat, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.159-169, 2021

Sermaye Bütçelemesi ve Değerlendirme Yöntemleri

in: Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, Ömer Faruk Aslan, Bahattin Erden, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.131-144, 2021

The Impact of COVID-19 on Stock Markets: A Comprehensive Literature Review

in: Handbook of Research on Interdisciplinary Perspectives on the Threats and Impacts of Pandemics, Omeraki Çekirdekci Şahver, Ingün Karkış Özlem ,Gönültaş Suna, Editor, Igı Global, pp.250-262, 2021

Kurumsal Yönetim ve Entelektüel Sermaye İlişkisi

in: Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, Pınar Başar, Duygu Celahir, Editor, Nobel, Ankara, pp.152-163, 2020

Paranın Dijitali: Blok Zinciri Teknolojisi, Kripto Paralar ve Bitcoin

in: Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Prof. Dr. Muazzez Babacan, Editor, Detay yayıncılık, Ankara, pp.359, 2019

The Prospect Theory: Review, Assessment and Its Applications in Finance

in: Behavioral Finance, Helmut Pernsteiner Haluk Sumer Meltem Ulusan Polat, Editor, Linde Verlag, pp.149-164, 2019