Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Pulmonary Vascular Diseases

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2019 Ulusal Akciğer Sağlığı Ödülü

  Türk Toraks Deneği, 22. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi.

 • Nisan 2018 Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Sözlü Bildiri Ödülü

  Türk Toraks Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 50

h-indeksi (WOS): 4