Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sarkıntılık Fiili

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.65, no.4, pp.3243-3270, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Hapis Cezalarının ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.2, pp.297-338, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tehdit Suçunun Silahla İşlenmesi Silahlı Tehdit

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.101-127, 2015 (Other Refereed National Journals)

Rüşvet Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

Legal Hukuk Dergisi, vol.13, no.151, pp.35-59, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu TCK m 258

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.2, pp.219-250, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dini Değerleri Aşağılama Suçu TCK m 216 3

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.1, pp.989-1012, 2014 (Other Refereed National Journals)

Objektif Cezalandırılabilme Şartı ve Zamanaşımı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, pp.17-44, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu TCK m 98

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.3-38, 2012 (Other Refereed National Journals)

Göçmen Kaçakçılığı Suçu TCK m 79

Türkiye Barolar Birliği, no.82, pp.29-77, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bireyin Şerefine Karşı Suçlar

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.68, pp.43-93, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi

Legal Hukuk Dergisi, no.40, pp.1053-1066, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzlaştırmanın Sonuçları, Uzlaştırmada Kanun Yolları ve Zamanaşımı

Alternatif Çözüm Yolları, Arabuluculuk-Uzlaştırma, Turkey, 14 December 2017

Execution of the Offense in Attempt

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.262-263

Kolluğun Suç Mağduruna Yaklaşımı

Mağdura Yaklaşım Kılavuzu Hazırlık Çalıştayı, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.1-65 Sustainable Development

Dini Değerleri Aşağılama ve Dini Değerlerden Bahisle Hakaret

5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Ayrımcılık, İstanbul, Turkey, 16 - 22 October 2015

Adli Tıp ve Kriminoloji

Adli Tıp ve Kriminoloji, İstanbul, Turkey, 25 March 2015 Sustainable Development

Göçmen Kaçakçılığı Suçu TCK md 79

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Sorunları, İstanbul, Turkey, 03 May 2013, pp.111-124 Sustainable Development

Objektif Cezalandırılabilme Şartı ve Zamanaşımı

8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 31 May - 01 June 2013

Ceza Hukuku Açısından Şike ve Teşvik Primi

Spor Hukukunda Güncel Sorunlar, “Şike ve Teşvik Primi”, İstanbul, Turkey, 24 April 2012

Türk Hukukunda ve Uluslar arası Sözleşmelerde İnsan Ticareti Normatif Çerçeve

Göç ve İltica Yönetimi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 1 - 02 June 2011

Ötenazi

Ötenazi Üzerine, İstanbul, Turkey, 15 April 2009, vol.1, pp.12-13

Adli Kontrol

Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi (Muyep) Tebliğleri-II, Ankara, Turkey, 23 - 27 October 2007, pp.379-393 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kriminoloji

Adalet Yayınevi, Ankara, 2018

KRİMİNOLOJİ

Adalet Yayınevi, Ankara, 2017

Tıp Sağlık Hukuku Mevzuatı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, 2015

Ceza Hukuku Yönünden Çocuk İhmali ve İstismarı

in: Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı El Kitabı, , Editor, Çocuk Vakfı, İstanbul, pp.171-182, 2011 Sustainable Development

Hükümlünün Hakları

in: Ord Prof Dr Sulhi Dönmezer Armağanı, , Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul, pp.445-465, 2008