Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Scrum Metodu Kullanılarak Bir Mobil Uygulama Geliştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.10, ss.169-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gender differences in computer-related achievement, anxiety and attitude: A meta-analysis in Turkey sample

Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research, cilt.6, ss.2-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitsel Sanal Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi: Androidİşletim Sistemi Örneği

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019, ss.193-195

BÖTE Bölümünde Görev Yapmakta Olan Akademisyenlerin Portfolyo Hakkındaki Görüşleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.57-58

BÖTE Mezunlarının Tecrübelerini Paylaştığı Web Platformunun (botemezunu.com) Tasarlanması ve Geliştirilmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 Mayıs - 26 Aralık 2017, ss.751-752

Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Şeması ve Sözde Kod

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.464-474

GENDER DIFFERENCES IN COMPUTER RELATEDACHIEVEMENT ANXIETY AND ATTITUDE A METAANALYSISIN TURKEY SAMPLE

6th WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY, LAS VEGAS, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 05 Aralık 2015, ss.12

Mobil Eğitsel Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi

3. International Instructional Technologies&Teacher Educational Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.108-117

I LEARN FOR MY HOBBY HOW MUCH ARE AQUARISTS SATISFIED

International Educational Technology Conference 2015, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.557-576

Mobil Hukuk Uygulamalarının İncelenmesi

Dijital Life Environmetns 2015, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2015

Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Deneyimi Elde Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Dijital Life Environments 2015, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2015

Human-Computer Interaction Educational Mobile Photosynthesis Application

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, ss.179-180

Kitap & Kitap Bölümleri

İnternet Bankacılık Hizmetleri ve Paydaşların Sorumlulukları

Enformatik, Toplum ve Hukuk, Gürsul, Fatih, Editör, Legal Yayıncılık A.Ş, İstanbul, ss.119-143, 2016

Mobile Application Development with Agile Methodology

Economics and Business Communication Challenges, Dyduch Wojciech, Pankowska Malgorzata, Editör, Publishing House of tge University of Economics in Katowice, Katowice, ss.72-86, 2014