Eğitim Bilgileri

Doktora, Universitaet Bremen, İktisat, Almanya 1984 - 1989
Lisans, Universitaet Bremen, İktisat, Almanya 1977 - 1983

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Politikası

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, 2002 - Devam Ediyor
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, 1998 - 2003
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, 1992 - 1998

Akademik İdari Deneyim

Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 2000 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 2006 - 2010
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 1998 - 2003
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 1998 - 2000
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 1992 - 1993

Yönetilen Tezler

DARTAN M., Ekonomik büyüme ve göç : AB ve Türkiye arasındaki göç sorunu kapsamında göçün Türkiye’nin ekonomisine etkileri, Yüksek Lisans, E.Feryal(Öğrenci), 2019
DARTAN M., Avrupa Birliği ülkelerinin Türk karayolu taşımacılığına uyguladığı taşıma kotaları, Yüksek Lisans, G.Namlı(Öğrenci), 2019
DARTAN M., Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikası kapsamında uyum sürecindeki Türk tarımında sübvansiyonlar, Yüksek Lisans, A.Durmaz(Öğrenci), 2019
DARTAN M., Sağlık turizminin, Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Ş.Özden(Öğrenci), 2017
DARTAN M., Avrupa Birliği telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri ve Türkiye karşılaştırması, Yüksek Lisans, C.CANARSLAN(Öğrenci), 2009
DARTAN M., Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde enerji politikaları, Yüksek Lisans, E.ÖZKAN(Öğrenci), 2008
DARTAN M., Ethnic Turks in the European Union: towards a Turkish lobby in Europe, Doktora, M.Kaan(Öğrenci), 2008
DARTAN M., The new eu energy gateway and turkish enegy policy, Yüksek Lisans, Ö.Yılmaz(Öğrenci), 2007
DARTAN M., Corporate social responsibilty’s role in sustainable development of the european union, Yüksek Lisans, C.Koyuncu(Öğrenci), 2007
DARTAN M., Metropol kentlerde denizyolu taşımacılığı ve İstanbul-İskenderiye mukayesesi, Yüksek Lisans, İ.Başer(Öğrenci), 2006
DARTAN M., The effects of customs union with particular reference to selected aspects of Turkish economy, Yüksek Lisans, B.Altınel(Öğrenci), 2005
DARTAN M., The analyse of poland economy within the context of full membership to European Union, Yüksek Lisans, K.Şen(Öğrenci), 2005
DARTAN M., Turkey’s performence in attracting EU-Orient FDI comparing with the czech republic, Hungary and Poland, Yüksek Lisans, İ.Nayman(Öğrenci), 2003
DARTAN M., Bölgesel bir işbirliği örneği olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Doktora, M.Dikkaya(Öğrenci), 2003
DARTAN M., Future of private pension funds in Turkey conjunction with Europe Union implementations, Yüksek Lisans, U.Öncül(Öğrenci), 2002
DARTAN M., Reform in agricultural support in Turkey in comparison with the European Union : with special reference to directin income support system, Yüksek Lisans, H.Kıvanç(Öğrenci), 2002
DARTAN M., Air transportion policy of European Union and Turkey, Yüksek Lisans, D.Ahmet(Öğrenci), 2002
DARTAN M., Yurtdışındaki (Ortadoğu ve Avrupa’ da) Türk’ lerin tasarruflarının değerlendirilmesine yönelik bir model olarak çok ortaklı şirketlerin analizi, Yüksek Lisans, E.Gültekin(Öğrenci), 2002
DARTAN M., The effects of the Customs Union on the trade relations of Turkey with third countries, Yüksek Lisans, E.Oğurlu(Öğrenci), 2001
DARTAN M., Euro and its economic and political deimension, Yüksek Lisans, M.Kaan(Öğrenci), 2000
DARTAN M., The effect of euro on Turkish foreign borrowing, Yüksek Lisans, K.Odabaşı(Öğrenci), 2000
DARTAN M., Comparative analysis of small and medium sized enterprises in the process of Turkish integration to the economic structure of European Union: SMSEs in Turkey and Germany, Yüksek Lisans, C.Demirci(Öğrenci), 2000
DARTAN M., The development of foreign direct investments in Turkey, Yüksek Lisans, Ö.Bak(Öğrenci), 1998
DARTAN M., Nontariff barries and their application in Turkey-EU relations, Yüksek Lisans, T.Ersin(Öğrenci), 1997
DARTAN M., Gümrük Birliğinin Türk tekstil ve konfeksiyon sektörüne etkileri, Yüksek Lisans, A.Can(Öğrenci), 1997
DARTAN M., Economies in transition : poland hungary changes after the revolutions of 1989 economic transformation and privatisation, Yüksek Lisans, S.Bilgiç(Öğrenci), 1997
DARTAN M., Türkiye ekonomisi açısından Avrupa Topluluğu’ndaki türklerin rolü - Almanya öreneği -, Yüksek Lisans, A.Özü(Öğrenci), 1994
DARTAN M., Avusturya’da özelleştirme, Yüksek Lisans, E.Yılmaz(Öğrenci), 1994

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Marmara Üniversitesi